Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskningsdagene 2013 i Bergen gikk av stabelen i perioden 18. til 29. september. Senter for geobiologi var sterkt representert både med senterleder som foredragsholder og mange av våre utmerkete forskere til å betjene standen under Forskningsdagene UNG 2013.
Camilla Løland har undersøkt avsetningshistorien i den ytre delen av Lofotenbassenget de siste 150 000 år.
I det staselige hvite huset på Florida, "Geofysen" på folkemunne, finner du både Geofysisk institutt og Vervarslinga på Vestlandet.
Norges 1300 km lange fjellkjede har fått navn.
Stipendiatene Ragnhild Schröder Hansen, Anders Sivle, Ingrid Askeland Johnsen og Helene Hisken Pedersen deltar når ph.d.-kandidater fra hele forsknings-Bergen skal konkurrere i formidling på USF Verftet 19. september
Is inneholder mye informasjon om fortidens klima.
Den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk, Resclim, arrangerer kommunikasjonskurs for doktorgradsstudenter på Finse.
Torbjørn Rage Paulsen, PhD-student ved BIO, er førsteforfatter på en artikkel som denne uken ble en av artiklene som omtales av redaktøren i Science.
Hjernen til lakseunger gjennomgår store forandringer når lakseparr utvikles til laksesmolt.
Det nærmer seg den store dagen. Fredag 6. september kommer det internasjonale ekspertpanelet på besøk til oss for å intervjue studenter, undervisere, ledelse og representanter for de som ansetter våre kandidater, om våre planer for bioCEED (Centre of Excellence in Biology Education).
Lure du på kva ein stipendiat i miljøtoksikologi gjere på sånn til dagleg?
Kristine Hole disputerer fredag 6. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Klimaforsker Kikki Kleiven og polfarer Tobias Thorleifsson gir unge ambassadører klimapåfyll.
Tveitevannet er kraftig ureina med polyklorerte bifenyl (PCB) Maja Helgheim i Miljøtoksgruppa undersøker miljøtilstanda i Fjøsangervassdraget for å sjå korleis PCB-ureiningane frå Tveitevannet vert teke opp i abbor og korleis situasjonen er i dei andre vatna i vassdraget.