Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Kulturhistorie og arkeologi kan være tett koblet til geologi. Årets GEO-samling på Bømlo og Stord ga mange gode og interessante eksempler på dette.
Hvorfor kaste bort forskningstid på logistikk? Luftputebåt over drivis – fra idé til en ny generasjon drivende isstasjoner.