Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
We at the Department of Biology love what we do, and on April 26 we opened our doors toeverybody that was interested. The sun was shining, Brattstrøm came home with a bag full of exciting animals, and some kids even got to eat a sea urchin.
Vi på Institutt for Biologi elsker det vi driver med, og 26. april åpnet vi dørene våre for alle interesserte. Solen strålte, Brattstrøm kom hjem med dekket fullt av spennende dyr, og selv russen tok seg en tur på besøk.
Kulturhistorie og arkeologi kan være tett koblet til geologi. Årets GEO-samling på Bømlo og Stord ga mange gode og interessante eksempler på dette.
Hvorfor kaste bort forskningstid på logistikk? Luftputebåt over drivis – fra idé til en ny generasjon drivende isstasjoner.