Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I tirsdag 28.10.14 møtte Helga (Kikki) Flesche Kleiven opp på Stortinget for å ta fatt på oppgaven som rådgivende medlem i Arbeiderpartiets nyetablerte og partinøytrale klimapanel.
Atle Nesje hadde siste veka i august 2014 sitt 33. år med feltkurs i kvartærgeologi på Finse
Kalksteinsgrotter kan gi verdifull informasjon om hvordan klimaet har endret seg flere hundre tusen år tilbake i tid.
ICE2ICE oppstartsmøte i København. Akkompagnert av musikk og en kort promoteringsvideo fikk ERC Synergi-prosjektet «Ice2ice» en fantastisk start 15. september –møtet innledet et arbeidsseminar i København 15.-17. september.
The content of these interesting courses at the Department of Earth Science, has recently been published in EOS.
Den 10. oktober hvert år feirer Det Norske Videnskaps-Akademi fødselsdagen til Fridtjof Nansen. I år holdt professor ved Geofysisk institutt og forskningsleder ved Bjerknessenteret, Tor Eldevik, den tradisjonsrike Nansen Minneforelesning.
Forskningen rundt våre isbreer er tverrfaglig. Geologenes dateringer gir viktig kunnskap om isbreenes historie og utbredelse over tid.
Lag fra informatikk ved UiB vant NM i programmering.