Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.
Quizkvelder og vafler hos vaffel-orakelet - Er det rart at vi trives her? smiler informatikkstudentene
Å utvikle en programvare som gjør det mulig for forskere å analysere data både fra seg selv og andre - det kan føre til en Meltzerpris!
Hvorfor trenger man matte til å programmere? Hvordan lager man et spill? Og hvordan funker egentlig twist som ekstraliv? Alt dette fikk videregående-elever testet ut på informatikk sin programmeringsdag!
UiB-forskere har utviklet et ”GPS-system” for å finne proteiners posisjon i celler. Metoden er brukt til å avsløre en spesiell lokalisering for det nyeste medlemmet av en enzymfamilie med viktige oppgaver i menneskekroppen. Denne nye enzym-kunnskapen kan komme til nytte innen medisin og det cellulære ”GPS-systemet” vil kunne bli et nyttig verktøy i både grunnleggende biologisk og bioteknologisk... Les mer