Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret behandlet torsdag 26.mars 2015 anbefalingene for videre fremdrift i Administrativt utviklingsprosjekt, og ga klarsignal til iverksetting av de foreslåtte tiltakene.
Nøkler til naturfag er en kursrekke med tre kursdager. Kursene er metodiske og praktiske, og inviterer til aktiv undervisning på egen skole mellom kursdagene. Temaene er tverrfaglige, med særlig vekt på naturfag og norsk. Begrepsoppbygging er et sentralt element.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.
Quizkvelder og vafler hos vaffel-orakelet - Er det rart at vi trives her? smiler informatikkstudentene
Nøkler til naturfag er en rekke med 3 kursdager, basert på metodikken i 'Forskerføtter og leserøtter. Kursrekken er utviklet av Naturfagsenteret. Det er lagt opp til utprøving av undervisningen på egen skole mellom kursdagene. Skoler som deltar må påregne utgifter på kr 2000 til materiell.
Å utvikle en programvare som gjør det mulig for forskere å analysere data både fra seg selv og andre - det kan føre til en Meltzerpris!
Elever fra videregående skoler fikk oppleve studentlivet da Universitetet i Bergen åpnet dørene torsdag 5. mars.
Hvorfor trenger man matte til å programmere? Hvordan lager man et spill? Og hvordan funker egentlig twist som ekstraliv? Alt dette fikk videregående-elever testet ut på informatikk sin programmeringsdag!
En reduksjon i den atlantiske sirkulasjonen kan motvirke global oppvarming i nord. Dette var ett av temaene som ble drøftet på den første Ocean Outlook-konferansen.
UiB-forskere har utviklet et ”GPS-system” for å finne proteiners posisjon i celler. Metoden er brukt til å avsløre en spesiell lokalisering for det nyeste medlemmet av en enzymfamilie med viktige oppgaver i menneskekroppen. Denne nye enzym-kunnskapen kan komme til nytte innen medisin og det cellulære ”GPS-systemet” vil kunne bli et nyttig verktøy i både grunnleggende biologisk og bioteknologisk... Les mer