Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Petroleumsforskningen ved Universitetet i Bergen er på et ledende internasjonalt nivå, ifølge en evaluering av teknologifagene i Norge.
Visiting German marine scientists investigate responses of the plankton community to ocean acidification in a field experiment at Raunefjord
Ni studenter deltok på et seminar på Ottesheimen på Ustaoset 12.-15. april sammen med foreleser Thomas Spengler og kursassistent Line Båserud for å lære mer om meteorologien i fjellet.
Å lage fornybar plast av mikroalger og utvikle superalger for å binde CO2, er målet for eit nytt forskingsprosjekt leia frå UiB.
ERASMUS+ gir en flott mulighet for teknisk og administrativt personale til å komme ut, bygge nettverk og øke sin kompetanse ved å besøke institusjoner i andre land. Her rapporterer overingeniør Lars Gjermund Evje, GEO, om sitt besøk og laboratorieopplæring ved Scottish Universities Research Centre (SUERC), våren 2015
Matpapiret og drikkeflaska, kaffikoppen og muffinsforma har ein ting til felles: Dei inneheld miljøgifter som lek inn i kroppen din.
EPOS samler observasjoner av jordskjelv og vulkaner fra 25 land og lar forskere studere dem i sanntid. UiB er partner i prosjektet som har fått støtte fra Horisont 2020.
Funnet av en ny mikroorganisme i Norskehavet gjør at livets tre må beskjæres og evolusjonshistorien skrives om.
Lyngheilandskapet rundt norskekysten får status som utvalgt naturtype av Regjeringen. – Dette viser at Lyngheisenteret på Lygra er av nasjonal interesse, sier professor Peter Emil Kaland.
Pølseormens tarmsystem er viktig for å forstå hvordan menneskets og andre dyrs tarmsystem oppsto.