Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Å lage fornybar plast av mikroalger og utvikle superalger for å binde CO2, er målet for eit nytt forskingsprosjekt leia frå UiB.
ERASMUS+ gir en flott mulighet for teknisk og administrativt personale til å komme ut, bygge nettverk og øke sin kompetanse ved å besøke institusjoner i andre land. Her rapporterer overingeniør Lars Gjermund Evje, GEO, om sitt besøk og laboratorieopplæring ved Scottish Universities Research Centre (SUERC), våren 2015
Matpapiret og drikkeflaska, kaffikoppen og muffinsforma har ein ting til felles: Dei inneheld miljøgifter som lek inn i kroppen din.