Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen vil starte et forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet i samarbeid med Simula Research Laboratory.
Fem studenter presenterer masteroppgaven sin i molekylærbiologi dette semesteret.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Universitetet i Bergen har snakket med fire forskere om de store utfordringene verden står overfor i årene fremover.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris
UiB vert koordinator i eit EU-støtta forskingsprosjekt som skal kartlegga svamp i Nord-Atlanteren. Prosjektet er eit stort løft for utforskinga av lite kjende djuphavshabitat og kan gi både miljømessige og medisinske vinstar.
Enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk.