Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fem studenter presenterer masteroppgaven sin i molekylærbiologi dette semesteret.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Universitetet i Bergen har snakket med fire forskere om de store utfordringene verden står overfor i årene fremover.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris