Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Torsdag 21. januar ble rommet Lærerværelset offisielt åpnet. Både studenter, ansatte og representanter fra MN-fakultetet og rektoratet deltok på åpningen. Til sammen var det mer enn 70 personer som skålte for at et slikt rom endelig er på plass. Rommet i 1. etasje i Realfagbygget fikk navnet Lærerværelset etter en navnekonkurranse blant lektorstudentene. Og snoren ble høytidelig klippet av... Les mer
Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.
Forskningsrådet kunngjorde 25. januar tildelingen fra FRIPRO Toppforsk. Det ble da klart at Thomas Arnesen, Molekylærbiologisk institutt, har fått 25 millioner kroner fra FRIPRO Toppforsk til prosjektet «N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism».
Dette er de viktigste strategiske sakene ved fakultetet.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
Rolf Birger Pedersen er tildelt nordisk forskerpris under den nordiske vinterkonferansen i Helsinki
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.