Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Om alt går slik Jostein Bakke vil, kan studenter i Bergen, Oslo og Tromsø i fremtiden få særlig fremragende undervisning i geofag, som er et særlig viktig fag for Norge.
Lakselusa er den store pinen i norsk fiskeoppdrett. Liv Sandlunds funn kan gjøre lakselusa steril og øke dødeligheten.
Dei beste undervisarane ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet skal få lønsauke.