Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forsking på fakultetet skjer i stor grad innan disiplinar. Ei ny analyse av dei 10 siste åra med innbyrdes samarbeid på fakultetet avdekkar fleire interessante trekk.
Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
2016-utgaven av 2°C er klar: Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.
Bergen får et forskningssenter som skal gi bærekraftige løsninger for havbruksnæringen. Forskere fra Uni Research og UiB samordner innsatsen.
Naturvitenskapelige fag er tungt til stede når Folgefonnsenteret i Rosendal åpner om et halvt år.
MatNat-fakultetet innfører en ny meritteringsordning for å gi undervisning høyere status. Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi søker ordningen.
Lederstillingen er ledig fra 10. august 2017
Advanced visualization is exploring new paths to reveal the function and structure of relevant natural phenomena or other artifacts of interest. Medicine, geoscience, and engineering are just three selected areas where new visualization research is needed. 3D Visualization World interviewed Dr. Helwig Hauser, professor in visualization at the Department of Informatics at the University of Bergen... Les mer
Håkon Otneim bestemte seg for å ta doktorgrad for å stille kunnskapstørsten. Hans metode kan løyse problemstillingar innan dei fleste fagfelt.
Lærer mye om klimaendringer ved å analysere bunnavsetninger fra et fjellvann.
Deler opplevelsen av å formidle egen forskning i et stramt format foran 400 tilhørere.
Universitetet i Bergen (UiB) med bl.a. Senter for geobiologi og Havlaboratoriet har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.