Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Rasmus flytta til Bergen for å begynne å studere molekylærbiologi, men hadde ein ullen plan om å kunne hoppe over til medisin seinare, men fant etter kvart ut at forsking høyrtes mykje meir gøy ut.
Martin Mork døde 19. mars i år. Han ble født i Kristiansund i 1933 og tok eksamen ved Universitetet i Oslo i 1961. Han kom så til Geofysisk institutt i 1965 og var professor  i oseanografi fra 1972.
Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.
Rektor Dag Rune Olsen var vert da kong Harald og Islands president Guðni Jóhannesson besøkte Norsk Havlaboratorium og VilVite.
Kven vert årets Abelprisvinnar? Sjå direktesending klokka 12.
Førsteamanuensis Kundan Kumar er tildelt prisen Society for Industrial and Applied Mathematics/Geosciences Early Career Prize for 2017.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Vilhelm Friman Koren Bjerknes ble født 14 mars 1862 i Kristiania. Han var en gigant innen internasjonal fysikk og geofysikk, og regnes for å være den moderne meteorologiens far. Han var den første som analyserte problemet værvarsling ut fra fysikkens lover og satte opp et program for hvordan en kan beregne atmosfærens tilstand (været) fra et tidspunkt til det neste.
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.
Kikki Kleiven har markert seg som glødande forskingsformidlar - 8. mars mottok hun Meltzerprisen for fremragende forskingsformidling
Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.
Seks måneder i året sitter Aron Håpoldøy i kapteinstolen når Dr. Fritdtjof Nansen utforsker verdenshavene.
Sjølv om det er fleire kvinner i faste vitskaplege stillingar ved fakultetet no enn tidlegare, vil ein med dagens utvikling nå målet om kjønnsbalanse lenge etter 2050. Dekan Helge K. Dahle vil gjere noko med den skeive kjønnsbalansen.
Mange proteiner har Golgi-apparatet som sitt favoritt ”hangout”-sted. For N-terminale acetyltransferaser (NATer), er dette imidlertid en ganske unik egenskap ettersom bare én NAT, Naa60, er vist å lokalisere til intracellulære organeller. Naa60 og måten den binder til Golgi membranen fanget interessen til forskere ved Molekylærbiologisk institutt som nylig presenterte sine funn i The Journal of... Les mer