Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi tar miljøet på alvor, dagens gode gjerning :) sier Stig Monsen
Torge Lorenz disputerer meded avhandlingen ”Dynamical downscaling of North Sea winds: Reanalysis and ensemble predictions”.
Jostein Bakke leder et forskningteam som har et prosjekt på breen ved Folgefonna hvor de håper å avdekke eventuelle Geo farer fra breen.

Sider