Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I løpet av 1900-tallet har Nordsjøen blitt så mye mørkere at den årlige oppblomstringen av planteplankton er forskjøvet med flere uker. Mye av årsaken til formørkningen finner vi faktisk på land.
Verda treng klimakutt for å begrense den globale oppvarminga. Havet kan bidra med over 20 prosent av klimakutta, viser ein ny rapport. 
På sitt toppmøte for havvind ved UiB peika statsminister Erna Solberg som ein av dei viktigaste ressursane for landet. – Vindkraft til havs vil vere ein viktig ressurs for mange marknadar framover, og vil gi grunnlag for næringsutvikling og -arbeidsplassar her heime, sa statsministeren.
I mange år har Dr Alicia Donnellan Barraclough (30) jobbet for bærekraft, både på fritiden og i sin karriere i økologi. I august fikk hun en e-post fra FN.
UiB vil utdanne en ny generasjon som skal takle utfordringene klimaendringene fører til.
Vitenskapen møtte industrien på den årlege havvindkonferansen i Bergen i september. Hovudbodskapet var at det hastar med havvind.
Da Amundsen i 1922 lastet et fly ombord i «Maud», var planen å fly over Nordpolen. Hundre år etter kan en drone fortsatt finne mye nytt i luften over Arktis.
Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for geovitenskap, med partnere fra Equinor og Bergen Offshore Wind Centre (BOW), skal kartlegge bunnforholdene i områder i Nordsjøen som er utpekt som egnet for havvindturbiner. Målet er å utvikle en metode som gjør planleggingen av områder for havvind tryggere og mer kostnadseffektiv.