Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ti realfagsstudenter – to lag – 30 timer og en real utfordring. Se hvem Vipps mener kom opp med den beste løsningen! 
Resultat av valg til instituttrådet ved Kjemisk institutt for alle grupper. Gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025, og gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022,
Vipps utfordrer UiBs realfagsstudenter. Se hva Vipps-analytiker Håkon forventer seg fra studentene.
REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.
Her hjemme har mynter og sedler blitt et sjeldent syn. I en del andre land er det fremdeles en stor del av hverdagen. Vipps har utfordret UiB til å se hvordan en mobil lommebok kan bli verdifull og nyttig i nye markeder.
I en UiB-utviklet tv-serie ser fire familier i Bergen på løsninger for å kutte egne klimagassutslipp. Våre forskere er oppsøkende hjelpere.
Institutt for geovitenskap fikk nylig melding om at våre to studieprogrammer, Bachelorprogram i geovitenskap, og Masterprogram i geovitenskap, scorer høyest på studiebarometeret fra 2020 over geofagstudier tilbudt i Norge.
Neste uke inviterer Erica Madonna både menn og kvinner til å diskutere om like muligheter i forskningen.
Etter det forferdelige skredet i Gjerdrum har Jan Mangerud, professor emeritus, UiB fått flere spørsmål om vi kan få kvikkleireskred på Vestlandet. Det korte svaret er: Ja, men veldig sjelden og antagelig små.
I følge UNESCOs statistikk, er mindre enn 30% av verdens forskere kvinner. UNESCOs internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap, som feires 11. februar, har som mål å fremme kvinner og jenter innen realfag.
UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.
Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.
Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.
Hans Kristian Haraldseth studerer geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Les mer om hvordan det er å studere realfag hos oss!
Nora Keadana studerer Havteknologi på Universitetet i Bergen. Les mer om hvordan det er å studere realfag hos oss!