Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

For å skape våre egne konkurransefortrinn kan mennesket både lære av og etterligne naturen. Naturens nanoteknologi er blant flere spennende tema i den nye utgaven av det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.
Forskere ved Sars-senteret har plassert embryoet til et sekkedyr under mikroskopet. Genene til dyret er modifisert slik at nervecellene lyser opp på dataskjermen.
– Marin forskning har sterke fagmiljøer ved Universitet i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at vår marine forskning skal bli enda bedre, sier viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve.
I en ny publikasjon der forskere ved Lakselussenteret har bidratt, er 13081 genpar hos den atlantiske lakselusa beskrevet.
En vellykket The Ocean 2021-konferanse i Grieghallen er avsluttet. I denne podcasten kan du høre Bjerknessenter-direktør Kikki Kleiven og Geir Lasse Taranger, viseadministrerende direktør på Havforskningsinstituttet, diskutere første dag av konferansen.
Kronprins Haakon holder åpningsinnlegget når næringslivet, fagmiljøene og forvaltningen møtes til to-dagers konferanse i Bergen.