Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Et kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Pedro Ribeiro fra Universitetet i Bergen og Senter for dyphavsforskning skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet.
Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.
Student Therese Romslo Saltskår vinner Undervisningsprisen 20/21.  Hun er sikker på at det at hun selv er student har en positiv effekt på hvordan hun underviser.
Den nyåpnede helseinkubatoren Eitri blir et viktig samlingssted for studentene i medisinsk teknologi på UiB. Fremover planlegges både karrierekvelder, vitenskapelige foredrag og samarbeid med etablerte gründere.
Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.
Endelig fikk Plastnettverket en sjanse til å samles og for første gang møtes ansikt til ansikt.
Medlemmer ved Senteret har vært ombord Kronprins Håkon for en ekspedisjon til Aurora-feltet under den arktiske isen.
Tinnitus, på norsk kalt øresus, er en støyfornemmelse som oppstår inne i øret uten at det er en ytre lydkilde eller at du er hallusinert. Flere menn enn kvinner får tinnitus, men det for ofte større konsekvenser for kvinner
UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.
Kvart år leverer klimaforskarar karbonbudsjettet frå heile verda. Klimamiljøet i Bergen har gjort ein betydeleg innsats for å skildra CO2-data frå havet. 
UiB entrer energiarenaen i Europa etter å ha fått plass i hovedstyret for det europeiske forskningssamarbeidet innenfor energi. Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa representerer universitetet i hovedstyret.
UiBs Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa besøkte Brussel i midten av oktober i forbindelse med et møte med det nyvalgte hovedstyret i EERA.