Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Når endret jorden seg fra en vannverden til en planet med kontinenter som hevet seg over havet? Sammen med forskere fra Nederland og Tyskland har førsteamanuensis Desiree Roerdink fra Institutt for geovitenskap og senter for dyphavsforskning funnet ut at land dukket opp veldig tidlig i jordens historie – opptil én milliard år tidligere enn vi trodde.
Fem forskere har fått 25 millioner hver til originale og banebrytende prosjekter gjennom et spleiselag mellom universitetet og Forskningsrådet. De utvalgte prosjektene skal flytte forskningsfronten gjennom samarbeid mellom flere forskjellige faggrupper.
Når endret jorden seg fra en vannverden til en planet med kontinenter som hevet seg over havet? Sammen med forskere fra Nederland og Tyskland har førsteamanuensis Desiree Roerdink fra Institutt for geovitenskap og senter for dyphavsforskning funnet ut at land dukket opp veldig tidlig i jordens historie – opptil én milliard år tidligere enn vi først trodde.
Fra solsikker til sjøstjerner; symmetri vises overalt i biologien. Dette gjelder ikke bare ytre trekk – de molekylære «maskinene» som holder cellene våre i live er også slående symmetriske. Men hvorfor? Har evolusjonen en innebygd preferanse for symmetri?
– Vi må gjøre mer sammen med UiB, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for fornybar i Equinor. Selskapet står foran store investeringer i fornybar energi, og trenger kompetanse for å ta gode beslutninger.
Professor emeritus Yngve Kristoffersen, som er en del av den eventyrlystne forsker-trioen i Polhavet har publisert nye funn fra ekspedisjonene med luftputebåt. De har funnet direkte indikasjoner på prospektive kildebergarter for hydrokarboner langs den arktiske Lomonosov-ryggen.
Kjønn står i veien for både muligheter, finansiering og anerkjennelse i akademia. Det mener tre sentrale MatNat-forskere, som på FN-dagen for kvinner i vitenskap deler sine tanker om hva som må gjøres.
Finn Gunnar Nielsen og Sigrid E Schütz fra BOW presenterte muligheter og utfordringer innen havvind til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide
BOW/Geofysisk Institutt har fått bevilget midler fra Kompetanse Norge for å tilby to etterutdanningskurs innen havvindenergi. Bevilgningen er en del av ordningen "Kompetanseløft for utsatte industriklynger".