Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I løpet av februar 2024 tilbyr vi en miniserie med tre webinarer som omhandler hydrogen og ammoniakk. Bli med oss ​​for å få verdifulle oppdateringer om ulike aspekter av dagens utvikling innen hydrogenteknologi, økonomi og lovverk!
Professor emeritus Jan Mangerud har gitt fremragende forskningsbidrag innen kvartærgeologi i løpet av sin karriere i mer enn 60 år. Gjennom sin forskerkarriere har han vist en unik evne til å drive faget fremover, til å ta i bruk nye metoder og utradisjonelle tilnærminger, og til å inspirere studenter og kolleger både nasjonalt og internasjonalt
Forskarar kjem til Bergen for å løyse dei store samfunnsutfordringane. Simon Øverland har invitert nokre av dei til å fortelje om framtidas løysingar.