Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskere fra Michael Sars-senteret engasjerte de besøkende med interaktive utstillinger og ga innsikt i livet i havet, noe som skapte vitenskapelig nysgjerrighet og opplæring blant gjester i alle aldre.
MAT625 - Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget, er et videreutdanningstilbud for lærere.
Universitetet i Bergen er tildelt fem EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Gjennom ordningen får fem utenlandske forskere et toårig forskningsopphold ved UiB.
Fredag 16. februar ble det for første gang arrangert møte for matematikk-studerende jenter i Norge. Til Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 kom ledende kvinner innen mattefeltet og holdt presentasjoner om historikk, likestilling, matteproblemer og muligheter i arbeidslivet.
Gro Anita Fonnes Flaten oppnevnt som ny styreleder for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.
Ettersom dagene sakte blir lengre, tar vi et øyeblikk til å reflektere over prestasjonene våre fra i fjor.
I år er det valg på gruppe B og gruppe D til MN-fakultetsstyre! De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025
Jukselappet vårt til Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework blir mye delt, noe vi er glade for. For å feire samisk nasjonaldag er den nå også tilgjengelig på samisk.
Onsdag 7. februar klokken 11.00 ankom kortesjen med Kronprins Haakon Geofysisk institutt, hvor han vandret til Sydpolen sammen med Universitetsrektor Margareth Hagen. UiB fikk besøk av en særdeles engasjert Kronprins som ville lære mer om havvind, forskning og næringsvirksomhet knyttet til dette.
Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.
I en studie publisert i dag i Marine Policy avdekker postdoktor Kim Scherrer og hennes forskerteam ved Universitetet i Bergen (UiB) hvordan Storbritannias utmelding fra EU (Brexit) fører til økte utslipp av drivhusgasser fra det norske makrellfisket.
En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell interesse for gruvedrift i dyphavet.