Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Helt siden matematikkprofessor Inga Berre startet å studere har det vært viktig for henne å bidra til det beste for samfunnet. - Deling av kunnskap og godt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer, og det setter jeg pris på å kunne bidra til, sier hun.
I forrige uke ledet fire medlemmer av Senteret for dyphavsforskning en feltekskursjon for kurset GEOV-109 Introduksjon til geokjemi ved en tidligere pyrittgruve i Sunnhordland Geopark.
Eit eksperiment utført over store deler av Arktis, viser at tundraen i snitt slepper ut 30 prosent meir karbondioksid når temperaturen stig med 1,4 °C, noko som tilsvarer tjue års oppvarming. Resultatet kjem fram i ei stor samlestudie nyleg publisert i Nature.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nye æresdoktor, Christopher Aiden-Lee Jackson, æres for sin forskning som har hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og utvinning av naturressurser. Og for sin innsats for mangfold, inkludering og likestilling.
An Express overview over 20 recent Polar Science articles from Bergen was presented on May 10.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)s egne havvindeksperter, professor emeritus Finn Gunnar Nielsen og førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, har skrevet to nye bøker om havvind og det var mange som møtte opp for å høre mer da disse ble lansert.
Ifølge Studiebarometeret er de som studerer Datasikkerhet blant universitetets mest fornøyde – og i norgestoppen blant lignende studier. Vi spurte to av dem om studentlivet.
I februar fikk biologistudentene Kristina Heggli Lorentzen, Eli Inntveit og Magnus Syvertsen en unik mulighet til å delta på en vinterekspedisjon til Svalbard, som en del av deres studier i BIO298 - Yrkespraksis i biologi.
Et innblikk i doktorgradslivet hos Norges eldste forskningsmiljø innen datasikkerhet.