Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sammen med medstudenter i havteknologi etablerte Aksel Borge Harbo selskapet Urban Ocean, hvor de benytter lavtrofiske marine arter som et slags naturlig renseanlegg i havet. Innovasjon Norge har gitt dem 1 million kroner til arbeidet.
Matematisk institutt feiret sitt 75-års jubileum med blant annet pølser, kake, taler og debatt om hvor matematikken går fremover.
Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.
Konferansen Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting ga et unikt perspektiv på de nyeste fremskrittene innen utviklingsbiologi, tiltrakk seg et mangfoldig publikum og styrket forbindelsene mellom nordiske og internasjonale institusjoner.
Professor Iain George Johnston sin forskningsgruppe ved Matematisk institutt kombinerer matematiske, statistiske og eksperimentelle tilnærminger til å beregne tilfeldigheter – for å styrke forståelsen om den biologiske verden og bedre menneskers liv.