Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Da den nye Odontologen skulle bygges, reiste spørsmålet seg: Hvor mye av utstyret skulle de ta med over i de nye lokalene? En stor del av det tekniske utstyret var temmelig nytt, og fullt brukbart. En av tilbyderne la en svært god avtale på bordet: Alt nytt, til en svært god pris. Men da skulle ikke det eksisterende utstyret selges på det norske bruktmarkedet.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag.