Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I disse dager får alle vitenskapelig ansatte på UiB en spørreundersøkelse i innboksen sin. Undersøkelsen er en del av EU-sertifiseringsprogrammet Charter & Code, som skal sette en europeisk standard for forskeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen sendes til alle forskere i vitenskapelige stillingskategorier ved UiB.
Universitetet i Bergen er tildelt midler fra Forskningsrådets IKTPLUSS til å utvikle verktøy som skal bidra til mer effektiv og nyskapende journalistikk.
Kjenner du en brobygger? En som har vist at forskning og utdanning er viktig for samfunnet?