Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.