Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Organisasjonsutvikling ved fakultetet og instituttet står sentralt i septemberutgaven. Videre informasjon om nominering til undervisningsprisen ved fakultetet.
Institutt for klinisk odontologi har høsten 2011 gleden av å ønske velkommen 4.nye PhD kandidater ved instituttet.
Forskere ved Institutt for klinisk odontolog, Barneklinikken og Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus (HUS), Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestlandet (TK Vest) setter fokus på kjeveleddsproblematikk, tannhelse og livskvalitet hos barn med Juvenil Idiopatisk Arthritis (JIA)
Long Giang Nguyen arbeider med nylon-baserte materialer
Peter Ellison skal undersøke grunner til implantatsvikt
Nye utvekslingstudenter, nominering til nye utdanningspriser og senterseminar for høsten er noe av det du kan lese om i denne utgaven.
Kijakazi Obed Mashoto disputerer torsdag 25.08. 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dental caries, oral health-related quality of life and Atraumatic restorative treatment (ART): a study of adolescents in Kilwa district of Tanzania” . Mashoto har hatt professor Anne Nordrehaug Åstrøm som hovedveileder og førsteamanuensis Marit Slåtteli Skeie og Joyce Rosa Masalu som... Les mer
Sommerutgaven av tannløst og fast er nå ute. Det er blitt uteksaminert nye spesialistkandidater. Tannpleierne har hatt presentasjonsseminar.
Organisasjonsutvikling, konferanser og disputas er noe av innholdet i mai utgaven av tannløst og fast.
Prosjektet med fokus på klinisk odontologisk forskning fikk tildelt midler fra NFR sitt program for Klinisk forskning
Helseministereren har vært på besøk på instituttet, og det er lyst ut en post doc stilling ved instituttet med tilknytning til det NFR finansierte prosjektet ”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental research network in Norway.
Førsteamanuensis Helene M. Tvinnereim og professor Kamal Mustafa ble tildelt kr 300 000 kroner hver for sine prosjekter fra FRIFORSK midlene for 2011. FRIFORSK er UiB støtte til frie forskerinitierte prosjekter som har fått meget god ekstern vurdering i Forskningsrådet, men som ikke har fått tildelt midler.
1.april disputerer Maren Agdal med en avhandling med tema odontofobi, og instituttet har fått en utvekslingsavtale med Charles University i Praha, Tsjekkia.
"Tenner for livet" den mest leste fagartikkelen innenfor odontologi i Danmark.
I tannløst kan du lese mer om forhandlingene i forhold til klinikken, og gjennomførte disputaser ved instituttet.
Thomas E. Van Dyke holder gjesteforelesning ved institutt for klinisk odontologi torsdag den 3.februar. Van Dyke skal snakke om “Inflammation and the Periodontitis- Systemic Disease Connection".
I januarutgaven av tannløst og fast kan du lese om årets tre første disputaser, og om internasjonal dag ved fakultetet onsdag 19.januar.
Desemberutgaven innholder informasjon om disputasene som har vært ved IKO i november og desember, og om TAKO seminaret.

Sider