Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Postdoctor Shaza BM Idris fra institutt for klinisk odontologi skal reise til Würzburg Universitetet i Tyskland for å forske på muligheten for å bruke stamceller fra fettvev til dannelse av bein. Spørsmålet er om stamceller lokalisert i fettvev kan være et like godt alternativ som stamceller fra beinmarg.
Valg av medlem og varamedlemmer til fakultetsstyret for perioden 1.8.2014 – 31.07.2015; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).
Spennende - interessant - krevende - nyskapende er ord som brukes for å forklare hva forskerlinjestudentene i odontologi sier om eget utdanningsvalg.
Har du undret på hvorfor flere og flere tenåringer får kjeveleddsplager. Det svaret ønsker spesialistkandidat Vegard Østensjø nå å få svar på.
Professor Inge Fristad er oppnevnt av fakultetsstyret som ny visedekan for utdanning.
«Det har jeg aldri prøvd før så det klarer jeg sikkert» sa Pippi, og det er nettopp det de to nye forskerlinjestudentene i odontologi gjør når de nå kaster seg ut i ukjent farvann i sitt forsknings år.
Velkommen til nye og gamle studenter ved Institutt for klinisk odontologi.
Zouhir Ekeland Allouni disputerte med en avhandling om titandioksid-nanopartikler. Den ene opponenten deltok via videokonferanse, og det fungerte godt
NANoREG er ett nytt Eu prosjekt som institutt for klinisk odontologi skal delta i for å sette fokus på testing av nanomaterialer.
'Tannbanken' ved Institutt for klinisk odontologi fikk en betydelig tildeling fra Tannlege Bergersens legat for 2013.
Institutt for klinisk odontologi arrangerte hygienedag tirsdag 18.juni for alle ansatte med arbeidssted i klinikken. Dosent Mikael Zimmerman var leid inn som kursholder.
På Christiekonferansen 2013 presenterte førsteamanuensis Malin Jonsson sin forskning på Sjögrens syndrom.
Det er nå åpnet for instituttrådsvalg for perioden 1.08.2013-31.07.2017.Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.
Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 22.april til 25.april 2013
Tannløst og fast for november er nå ute, og inneholder informasjon om Fremtidens fakultet, søknadfrister og Kompetansesenter Vest.
Institutt for klinisk odontologi åpner dørene for publikum torsdag 6.september og fredag 7.september. Under åpent hus dagene er det utstilling i vrimlearealet, omvisninger og publikumsforedrag.
Etablering av mikrosirkulasjon står sentralt i arbeidet med å rekonstruere beindefekter ved hjelp av stamceller.
Det nye odontologibygget ble åpnet den 15. august. Biomateriallaboratoriet hadde besøk av interesserte ministre og politikere.

Sider