Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Etablering av mikrosirkulasjon står sentralt i arbeidet med å rekonstruere beindefekter ved hjelp av stamceller.
Det nye odontologibygget ble åpnet den 15. august. Biomateriallaboratoriet hadde besøk av interesserte ministre og politikere.
I en artikkel i Norges eldste populærvitenskaplige tidsskrift, Naturen, skriver Mihaela R. Cimpan og Nils Roar Gjerdet om dette
Samarbeid mellom Leddproteseregisteret og Biomateriallaboratoriet gir grunnlag for å belyse årsakssammenhenger for klinisk svikt
Amanda Pellowe, som har vært Fulbright-stipendiat ved Biomaterialer, begynner ved Yale
Torbjørn Ø Pedersen og Zhe Xing mottok begge priser på den tredje internasjonele WITE konferansen som ble avholdt i Wuerzburg Tyskland den 23 -25 mai.
Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 5.juni-12.juni 2012.
Dette er temaene som institutt for klinisk odontologi sine to dobbelkompetansekandidater Dagmar F. Bunæs og Elisabeth S. Eriksen skal arbeide med. Dobbelkompetanseløpet i odontologi er et integrert løp for dem som ønsker å ta både en PhD grad og en spesialitet innenfor odontologi.
Ny felles organisasjonsstruktur for Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetesklinikk er nå vedtatt av Universitetsstyret.
Ny instituttleder, disputas og søknadsfrister
Fra 1.1.2012 overtar Anne Nordrehaug Åstrøm som ny instituttleder etter Inge Fristad.
Årets 8 disputas blir avholdt 1.desember, og etikk seminar om helseforskningsloven finner sted 8.desember.
Tannløst og fast inneholder informasjon om høstens andre disputas, søknadsfrister og pristildelinger.
Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.
Professor Gunnhild Strand har fått publiseringspris for beste oversiktsartikkel.
MOFs pris for internasjonalisering i studiene gikk til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter.
I høst har Institutt for klinisk odontologi sammen med Odontologisk klinikk fem utvekslingsstudenter fra fire forskjellige land blant studentene i odontologi.
PhD student Julia Schoelermann fikk beste posterpris på den internasjonale konferansen "Biological Responses to Nanoscale Particles".

Sider