Hjem
Om UiB

Dekaner

Fakultet for kunst, musikk og design
Professor Frode Thorsen
Telefon: +47 55 58 69 79

Det medisinske fakultet
Professor Per Bakke
Telefon: +47 55 97 32 25
Det humanistiske fakultet
Professor Jørgen Sejersted 
Telefon: +47 55 58 29 75

Det psykologiske fakultet
Professor Bente Wold
Telefon: +47 55 58 32 23

Det juridiske fakultet
Professor Karl Harald Søvig
Telefon: +47 55 58 95 33

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Jan Erik Askildsen
Telefon: +47 55 58 92 18

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Helge Dahle 
Telefon: + 47 55 58 48 56

Universitetsmuseet i Bergen
Fagdirektør Henrik von Achen
Telefon:+ 47 55 58 31 20