Hjem
Om UiB

Dekaner

Hovedinnhold

Fakultet for kunst, musikk og design
Professor Frode Thorsen
Telefon: +47 55 58 69 79

Det medisinske fakultet
Professor Per Bakke
Telefon: +47 55 97 32 25
Det humanistiske fakultet
Professor Camilla Brautaset
Telefon: +47 55 58 23 06

Det psykologiske fakultet
Professor Norman Anderssen
Telefon: +47 55 58 20 55

Det juridiske fakultet
Professor Karl Harald Søvig
Telefon: +47 55 58 95 33

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Jan Erik Askildsen
Telefon: +47 55 58 92 18

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Gunn Mangerud
Telefon: + 47 55 58 27 93

Universitetsmuseet i Bergen
Museumsdirektør Kari Loe Hjelle
Telefon +47 55 58 33 23