Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder til personer med penge- eller dataspillproblematikk innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.
Hvert år deler Psykologiforbundet ut prisen til en person, gruppe, organisasjon eller institusjon som har utviklet, eller tatt i bruk, psykologisk kunnskap på en ny og lovende måte. Årets vinner er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, Ståle Einarsen. Han får prisen for sitt arbeid med forebygging og håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen.
Dette spørsmålet er stadig gjenstand for diskusjoner, ja til og med utgangspunkt for beskyldninger mellom forskere og journalister.
Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til enighet om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.
Før påske var både Bergen Center for Brain Plasticity, Klinikk for 4-dagers behandling og deler av Senter for krisepsykologi på flyttefot
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?
- Dette vil vi ha mer av! Studentene var glade for å få verktøy til å beskrive kunnskapen og ferdighetene de får med en bachelorgrad i psykologi.
Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.
Har ansattes egenskaper har noe å si for hvordan de mestrer en fraværende og utydelig sjef? Les intervjuet med stipendiat Kari Wik Ågotnes i Psykologisk.no
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
I Norge er det ingen naturulykker som tar flere liv enn skred, og det forventes at skredfaren vil utvikle seg i takt med klimaendringer. Årlig dør mennesker i slike ulykker og mange lever med muligheten for at det skal ramme dem selv eller deres kjære.
Professor Ståle Einarsen intervjues av det danske Magasinet Arbeidsmiljø nr. 02 2019.
Institutt for samfunnspsykologi, Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og UiB Alumni inviterer til det 9. Kile-seminaret ved Universitet i Bergen, fredag 29. Mars 2019, 0900- 1500.
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår kollega Sieghard Günter Beller gikk bort 24.oktober 2018, bare 52 år gammel.
Hva er god oppfølging etter traumatiske hendelser?
Politikere, helsepersonell og akademikere møttes i to dager for å diskutere innvandrerhelse under Migrasjonskonferansen: Helse i alt vi gjør.

Sider