Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Tidligere studier viser at foreldreveiledningssmodellen PMTO virker positivt på etniske minoritetsmødres oppdragelsespraksis og deres barns atferd. I en studie fra forskningsgruppen BLI viser det seg at PMTO imidlertid ikke syntes å lindre psykiske helseplager blant etniske minoritetsmødre.
Hvordan brukes tverrprofesjonelle ansvarsgrupper for å støtte barn i tøffe livssituasjoner som trenger tett samarbeid mellom barnevern og skole? Dette har forskere med tilknytning til BLI undersøkt i en ny studie.
Aslak Hjeltnes og Laura Sætveit Miles vil løfte blikket ut over eget fagfelt og dele forskning med barn og unge. De representerer UiB i Akademiet for yngre forskere, som stiftes i høst.
Nokon ser raudt, nokon daskar neven i bordet så koppane flyg, nokon slår, nokon bannar og nokon latar som ingenting. Kvifor vert vi sinte?
Barneminister Solveig Horne utfordres til å ballen for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet gjennom å sette krav til femårig utdanning for å kvalifisere til å jobbe der. Utfordringen gis i en BT-kronikk fra forskere tilknyttet forskningsgruppen BLI og masterstudiet i barnevern ved UiB.
Den tyske hjerneforskeren Stefan Koelsch er ansatt ved Universitetet i Bergen. Her skal han fortsette utforskingen sin av musikkens innvirkning på hjerne og kropp.
Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Bergen (UiB) ca 25 mill. kroner fordelt over de neste fem årene for å etablere et fagmiljø for læringsanalyse.
Hvor godt norsk barnevern er rustet for vår kulturelt mangfoldige befolkning er en pågående debatt både nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra BLI har nå undersøkt etniske minoritetsforeldres oppfatninger av barnevernet og frykt var et gjennomgripende tema.
Det finnes flere venstrehendte blant schizofrene enn ellers i befolkningen. Hjerneforsker tror dette skyldes felles gener mellom håndpreferanse og sykdommen.
UiB-psykologer kurerer tvangslidelser på fire dager. Utenlandske psykologer ser nå til Bergen for å hjelpe sine pasienter.
Ledere som lar ting skure kan føre til mer mobbing på arbeidsplassen enn destruktive ledere.
Ny forskning fra BLI spiller inn i debatten om kvalitet i barneverntjenesten. I en spørreundersøkelse blant 390 ansatte i kommunalt barnevern har Anette Christine Iversen og Kåre Heggen undersøkt hvilke kilder til kunnskap sosialarbeidere opplyser at de bruker i det daglige, og om det er sammenhenger mellom dette og utdanning, erfaring og stilling.
De som har problemer med pengespill, opplever i større grad at de blir påvirket av reklamen. Over 6000 nordmenn er analysert i en ny undersøkelse.
Ei ny intensivbehandling som kan kurera angst og tvangslidingar på fire dagar er kåra til årets nyvinning i norsk psykologi.
De kjøper skrapelodd, spiller på odds på nettet og satser penger i poker. Norske 17-åringers syn på pengespill henger tydelig sammen med hva familie og venner synes er greit.
I fjor fikk barnevernet 490 bekymringsmeldinger om omsorgssvikt fra offentlige tannklinikker. Et nytt forskningsprosjekt skal øke kunnskapen om meldeplikt, slik at flere barn kan få hjelp.
Aktuell bok av Rune Johan Krumsvik ved Institutt for pedagogikk: Klasseledelse i den digitale skolen (2. utgave)
For å finne ut hvor mange barn i Norden som utsettes for barnemishandling er ikke antall politianmeldelser eller meldinger til barnevernet nok. I en kronikk i BT 17. oktober, skriver Kathrine Kloppen om temaet barnemishandling i nordiske familier og presenterer resultatene fra en ny kunnskapsoppsummering som har undersøkt forekomsten av dette.

Sider