Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Forskar Cecilie Schou Andreassen trur arbeidsnarkomane bør få ein eigen diagnose – som til dømes spelavhengige.
En ny studie fra Det psykologiske fakultet av samtlige norske fastleger viser at pasienter med søvnvansker kun delvis fanges opp og mottar behandling av helsevesenet.
En ny studie fra BTR viser at langstidsbrukere av sovemedisiner (imovane) har like dårlig søvn som ubehandlede pasienter med insomni.
En ny undersøkelse av nesten 50 000 nordmenn viser at kvinner, eldre og de med lav utdanning oftere lider av søvnløshet. I tillegg er søvnløshet ofte kombinert med mentale lidelser og smertetilstander.
Bjørn Christiansens minneforelesning holdes 8. september kl 12.15. Foredragsholder er Lars Göran Nilsson.
Erfaringsmessig faller rundt halvparten av studentene på bachelorprogrammene i Arbeids- og organisasjonspsykologi og Generell psykologi fra en gang i løpet av studietiden. Høsten 2008 bestemte ledelsen ved Det psykologiske fakultet seg for at de ønsket å få en oversikt over hvorfor en så stor andel av studentene slutter på studiene.
Det psykologiske fakultet har det siste året jobbet med en revisjon av psykologiutdanningen. I den nye studieplanen vektlegges et større fokus på overordnede perspektiver og økning av praksis i forbindelse med det internasjonale arbeidet med en europeisk standard; Europsy.
Søvnmangel er en kjent risikofaktor for sykdom. Men å velge å sove lite, samtidig som man klarer hverdagens utfordringer, er ikke nødvendigvis problematisk, ifølge studie fra BTR.
Dårlig døgnrytme ødelegger for tusener av unge.
Bergens Tidende har i dagens utgave et stort oppslag hvor Helge Molde ved BTR presenter resultatene fra doktorgraden sin.
Prisen for årets beste publikasjon innan søvnforskning i Noreg i 2008 går til Siri Omvik, Børge Sivertsen, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Odd E. Havik og Inger Hilde Nordhus for "Daytime functioning in older patients suffering from chronic insomnia: Treatment outcome in a randomized controlled trial comparing CBT with Zopiclone" publisert i Behaviour Research and Therapy 2008 vol. 46,... Les mer
An ny artikkel av James Pennebaker, professor ved the University of Texas, har i samarbeid med prof. Keith Petrie (University of Auckland) og postdoktor Børge Sivertsen (Universitet i Bergen), vist hvordan tekstanalyse kan benyttes fra terrorist-kommunikasjon til forskning på tekstene av the Beatles. I denne nylige publiserte studien ble det bl.a. funnet at John Lennons sanger hadde flere "... Les mer
Oppsummeringsmøte 3. april kl. 10-12 i Egget på Studentsenteret
Professor Evert van de Vliert kommer i disse dager med ny oppsiktsvekkende bok om hvilke forhold som skaper kultur, lederstil og organisasjonsformer i ulike land. Boken bygger på 12 empiriske studier

Sider