Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Gravide som brukte briller som blokkerte ut det blå lyset tre timer før leggetid, hadde høyere nivåer av melatonin. – Hormonet er blant annet viktig for hjernens utvikling, sier UiB-forsker Randi Liset.
SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.
Josefin Sveen deltar på prosjektet "Pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa"
Erik Edwin Nordström har publisert en artikkel i European Journal of Psychotraumatology. Artikkelen omhandler de langsiktige konsekvensene for etterlatte etter terrorhandlinger
Bjarne Hansen og Gerd Kvale får den prestisjetunge innovasjonsprisen til Forskingsrådet.
Professor Line Oldervoll og førsteamanuensis Rolf Gjestad et al. har publisert en ny artikkel Scandinavian Cardiovascular Journal. Dette er en pilotstudie hvor de har studert hjertefunksjon, fysisk yteevne og kardiovaskulær risiko hos pasienter med sykelig overvekt.
En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.
Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen. – For å løse problemene må du finne årsaken, sier psykologiprofessor Elisabeth Flo-Groeneboom.
I januar tilbyr Pandemisenteret et to ukers kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset bygger på fjorårets digitale modul og er åpen for alle studenter på master og PhD-nivå.
"Håndbok i børns sorg" er skrevet for å hjelpe og forstå de utfordringer et kriserammet barn står i, konsekvenser for barnet og hvordan man kan bidra til å hjelpe. Boken er skrevet av Atle Dyregrov og Martin Lytje og er utgitt på Dafolo forlag, Fredrikshavn.
To celebrate the World’s Mental Health day (10th October) the students at the International semester would like to take the opportunity to raise awareness about an under-discussed topic. They want to share some thoughts about maternal suicide in a culturally diverse perspective.
Psykologspesialist og menneskerettighetsforkjemper Heidi Wittrup Djup har bistått Senteret med å utvikle et nytt etter- og videreutdanningsemne. Emnet "Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid" er et samarbeid mellom Juridisk fakultet og Senter for krisepsykologi.
Psykoterapeut Anjula Mutanda har interjuet Atle Dyregrov i sin podkastserie "Bringing up Britain"
Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover.
En ny UiB-studie viser at antipsykotiske legemidler er forbundet med betydelig reduksjon i risikoen for aggressiv og utagerende adferd blant schizofreni-pasienter. Samtidig viser studien at bruk av beroligende medisiner kan virke mot sin hensikt.
En mobil og bærbar hjernescanner kan måle funksjoner og områder i hjernen mens personen bærer utstyret på kroppen. Det åpner for helt nye muligheter både innen grunnforskning, klinisk forskning og opplæring.
Forskere ved Universitetet i Bergen mener elektrostimulerende behandling (ECT) kan bidra til at hjernen bygger seg opp igjen hos pasienter med alvorlige psykiske plager. Nå vil forskermiljøet gå i bresjen for å styrke det internasjonale samarbeidet på feltet.
Vi gratulerer Erik-Edwin med kronikken "Vi må slutte å lyve om sorg" publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Sider