Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#realutfordring

Verdien av et kontantløst samfunn: Vipps har gitt studentene en #realutfordring

Her hjemme har mynter og sedler blitt et sjeldent syn. I en del andre land er det fremdeles en stor del av hverdagen. Vipps har utfordret UiB til å se hvordan en mobil lommebok kan bli verdifull og nyttig i nye markeder.

Vipps og Realfag på UiB
Foto/ill.:
Henry Boulind, Unsplash

Hovedinnhold

Realfag spiller en viktig rolle i nær sagt alle industrier og bransjer. Bank og finans er ikke noe unntak. Og det handler ikke bare om matte- og informatikkstudentene, som kan bidra med programmering og utregninger. Når vi erstatter bankfilialer med apper og kontantene forsvinner, stilles enorme krav til digitale tjenester og datasikkerhet. Og som samfunnsansvarlige aktører må bankene ta innover seg både klimaavtrykk og sosiale forhold. Innovativ tenkning må til, for å identifisere de store utfordringene og finne løsningene som vil ta verden videre.

Vipps utforsker nye markeder

Vipps har gitt realfagsstudentene på Universitetet i Bergen en #realutfordring, der de skal samarbeide på tvers av studieretninger for å utforske hvordan Vipps bør ekspandere ut over Norges grenser. Og selv om Vipps ønsker å oppnå vekst, er ikke den suksessfaktoren det eneste studentene bes vurdere. For i like stor grad som Vipps ønsker å lykkes i nye markeder, vil de også se på hvilken verdi de kan tilføre landet de går inn i.

Det er slett ikke alle land som har minibanker på hvert gatehjørne, og svart økonomi lever godt i samfunn med mye kontanter. Miljøaspektet er også relevant, når papirsedler og mynter gradvis kan fases ut. På den andre siden krever en mobil lommebok et sterkt mobilt nettverk, og ikke minst at de fleste faktisk har mobiltelefoner. Hvordan ser klimaregnskapet ut, og kan nye funksjoner fra Vipps bidra til en sunnere økonomi?

Det er denne problemstillingen studentene skal gå inn i, når de skal utforske hvor både Vipps og landet selv har noe å vinne.

Løsningen studentene skal levere, kan gå i flere retninger. Det kan være et verktøy, som Vipps kan benytte når de vurderer nye markeder. Det kan være tilleggsfunskjoner til appen, som vil være nyttige for land som har helt andre samfunnsmessige utfordringer enn Norge. Det kan også være en helt tydelig anbefaling, om et marked der studentene ser stort potensiale. 

To studentgrupper samles for å løse oppgaven. De får 30 timer fra Vipps presenterer utfordringen for dem, til de selv skal presentere en løsning. Det blir to intense dager med hardt arbeid, før muligheten for å imponere en av Norges mest attraktive arbeidsgivere byr seg.

Mange muligheter med realfag

Det er ikke første gang realfagsstudentene utfordres. I 2019 fikk en studentgruppe 48 timer til å løse problemet med mikroplast i havet.

SLIK VIL REALFAGSTUDENTER LØSE PLASTPROBLEMATIKKEN

Produsent:
Sølvrev

Året etter ble alle de ferske studentene kastet ut i en utfordring, som i tillegg til å avsløre hvor mange frossenpizzaer som gikk med i fadderuken, kom med spenstige forslag til å gjøre studiestarten langt mer bærekraftig.

I høst ble studentene igjen utfordret, da av BIR, et av Norge største renovasjonsselskaper, til smartere utnyttelse av matavfallet.

Realutfordring: Larver er fremtidens mat

Produsent:
Try

Og nå er det altså Vipps som står for tur, med en utfordring som tar for seg bærekraft i ordets videste forstand, med fokus på noe et hvert samfunn styres av — nemlig pengene. Mulighetene er mange, potensialet er stort.

Realfag er mye mer praktisk enn jeg trodde!