Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
KAPPESEMINAR FOR PHD-KANDIDATER

Kappen – hva og hvordan?

3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV

Picture of the speakers at the seminar
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

Ph.d.-koordinatorene Martina Vukasovic og Cornelius Cappelen åpnet seminaret med å avmystifisere kappen og klargjøre formålet den har i en artikkelbasert avhandling.

Det ble trukket frem at Kappen er nyttig for å belyse og understreke sammenheng og helhet i avhandlingen, gjennom å koble forskningsspørsmål og funn presentert i artiklene. Kappen er også et godt sted for å posisjonere seg og vise leserne at man er en akademisk ekspert på forskningsfeltet. Michael Alvarez fulgte opp med refleksjoner om hva en evalueringskomite gjerne fokuserer på i vurderingen av kappen.

Seminaret ble avsluttet av tidligere ph.d.-kandidater Espen Stokke og Hanne Kvilhaugsvik, som begge ga verdifulle tips og delte fra egne erfaringer med kappeskriving.

Seminaret var godt besøkt, med deltakerne fra flere institutter som både deltok fysisk og via Zoom.

Nedenfor finner du lenker til presentasjonene og også videoopptaket av seminaret.