Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOLAKTUELT

Historisk arkiv: SamPolaktuelt

Institutt for sammenliknende politikk besluttet i 1995 å utgi et nyhetsbrev (den gang på papir!) kalt SamPolaktuelt. Hensikten med nyhetsbrevet var å informere om instituttets virksomhet både internt ved UiB og utad til alle som måtte være interessert. Samtidig ble dette sett på som en god måte å holde kontakt med uteksaminerte studenter.

sampol aktuelt
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Om SamPolaktuelt

Institutt for sammenliknende politikk besluttet i 1995 å utgi et nyhetsbrev (den gang på papir!) kalt SamPolaktuelt 4-6 ganger i året. Bakgrunnen var fagets økende popularitet og utadrettede virksomhet. Flere studenter enn noensinne søkte til og avla eksamener i sammenliknende politikk utover 1990-tallet samtidig som samfunnet gjennom media, organisasjoner og offentlige institusjoner i økende grad etterspurte instituttets kompetanse med spørsmål om foredrag, kommentarer og debattinnlegg. Som det het i det første nummeret av nyhetsbrevet: «Departementer, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, fagforeninger, innen- og utenlandsk presse, radio og TV ringte og faxet oss ned». Nyhetsbrevet kom ut i perioden 1995-2008. Siden den gang er informasjon og formidling fra instituttet i hovedsak formidlet kontinuerlig gjennom elektroniske kanaler, i de senere år gjennom ulike sosiale media.

Hensikten med nyhetsbrevet var å informere om instituttets virksomhet både internt ved UiB og utad til alle som måtte være interessert. Samtidig ble dette sett på som en god måte å holde kontakt med uteksaminerte studenter, til gjensidig nytte. Så vidt vites var det ingen andre institutter ved SV-fakultetet som initierte en slik form for informasjons- og kontaktvirksomhet.

Nyhetsbrevet informerte om alle mulige «sampol»-aktiviteter: stabens publikasjoner, forskningsprosjekter, oversikter over uteksaminerte hovedfags-, master- og dr.grads-studenter og titlene på deres avhandlinger, internasjonal studentutveksling, gjesteforskere/forelesere, Sampolkonferansen arrangert av hovedfags/masterstudentene, konferanser i instituttets (med)regi, instituttets deltakelse i kursvirksomhet ved andre institusjoner (for eksempel kurs i Scandinavian Politics i Kina ved Nordic Centre, Fudan University, Shanghai; og i Litauen ved Vytautas Magnus University, Kaunas), presentasjoner av stabsmedlemmer, hovedpunkter fra styre-/rådsvedtak, og instituttsynspunkter på universitetspolitikk. Fra og med nr 2/1995 inneholdt nyhetsbrevet også jevnlig en ironi/satirespalte, som regel undertegnet «Sampolicissimus» (Stein Kuhnle), inspirert av spalten til Lauri Taylor i The Times Higher Education.

Nyhetsbrevet ble redigert av den til enhver tid regjerende instituttstyrer, og Stein Kuhnle, Einar Berntzen, Nina Raaum og Lars Svåsand var redaktører i utgivelsesperioden 1995-2008. Instituttets administrative ledere, Gerd Pettersen og Ragnhild Stolt-Nielsen var sentrale kontaktpersoner, og konsulent Terese Zeil, som hadde grafisk kompetanse, var ansvarlig for layout gjennom hele nyhetsbrevets historie.