Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Månedens alumn

Februar 2024: Camilla Huggins Aase

Månedens alumn er politisk rådgiver i Norges Handikapforbund og har en master i sammenliknende politikk. Les intervjuet om livet som student og tiden etterpå.

Camilla Huggins Aase
Foto/ill.:
Heidi Fagerlid. På bildet: Camilla Huggins Aase.

Hovedinnhold

Det er stor variasjon i hva man kan bli med en utdanning fra Institutt for sammenliknende politikk. I serien «Månedens alumn» presenterer vi noen av våre tidligere studenter og hva de gjør i dag.

Les intervjuet med Camilla Huggins Aase her:

Når leverte du din grad i sammenliknende politikk og hva skrev du om? 

Jeg leverte i 2008 og skrev om hijab-debatten i Norge og Frankrike. I Frankrike ville regjeringen forby bruk av religiøse symboler i skolen, og det ble debatt om et lignende forbud burde på plass i Norge.

Hva har du jobbet med siden endt utdanning og hva jobber du med nå?

Rett etter jeg leverte masteren fikk jeg jobb som saksbehandler i asylavdelingen i UDI. Der ble jeg i fem år, før jeg gikk over til Norges Handikapforbund som politisk rådgiver. Etter fem år der gikk jeg ut i en fem år lang permisjon der jeg var frikjøpt for å jobbe i fagforeningen i nesten fire år, og fikk så jobb som sekretariatsleder til det regjeringsoppnevnte Likestillings-og mangfoldsutvalget. Vi leverte en NOU i mai i fjor, og da gikk jeg tilbake til Norges Handikapforbund hvor jeg fortsatt er. Jeg har også akkurat fått et stipend til å skrive en bok om diskriminering av funksjonshindrede, så det er en ny og spennende prosess for meg!

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknede politikk (Sampol) har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Det vet jeg at den har – da jeg fikk jobb i NHF sa sjefen min at jeg var den av kandidatene som hadde både den teoretiske og den praktiske kompetansen om politikk som de var ute etter. Også tror jeg at det å ha en master viser arbeidsgivere at man har evner til å jobbe selvstendig, drive litt utredningsarbeid, finne informasjon og presentere det i en forståelig form. Og det er verdifullt i mange jobber!

Hva anbefaler du til studenter som skal ut i arbeidslivet?

Gjør noe i tillegg til studiene! Som funksjonshindret kvinne møter jeg mange fordommer blant arbeidsgivere og rekrutterere, om at jeg f.eks. har høyere sykefravær og lavere produktivitet enn andre. Hadde ikke jeg hatt en CV full av verv fra studietiden er jeg usikker på om jeg hadde fått jobb – det hadde i alle fall ikke gått så fort som det gjorde. Jeg har også ansatt en del folk selv, og synes kandidater som viser et engasjement gjennom verv, organisasjonsliv eller en ekstrajobb er mer interessant enn de med kun toppkarakterer.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Studietiden min var flott av mange grunner. Jeg fant mye utløp for engasjementet mitt – jeg var aktiv i Studentersamfunnet, studentpolitikken, fagutvalg, osv., og studiehverdagen var fleksibel nok til at det gikk an å kombinere (om enn ikke på normert tid!). Sampol hadde også et skikkelig godt sosialt miljø, og her i Oslo er fortsatt mange i min nærmeste omgangskrets gamle sampolere.