Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UTDANNING | MEDIA

Slik overtok mobiltelefonen media – og undervisningen

Mobiltelefonen er blitt journalistens viktigste arbeidsverktøy. Ved Universitetet i Bergen er nye teknologier integrert i de profesjonsorienterte studiene.

Workshop med mobiljournalisten Yusuf Omar på Universitetet i Bergen i januar 2017
MOBIL INNOVASJON: Selfiejournalisten Yusuf Omar inspirerte journaliststudenter og ansatte ved UiB på en workshop i januar 2017.
Foto/ill.:
Astrid Gynnild, UiB

Hovedinnhold

– For å være klar for morgendagens kommunikasjonsvirkelighet, må studentene forberede seg på det ukjente. Derfor legger vi vekt på ulike former for aktiv læring der studentene utforsker nye verktøy, sier professor Astrid Gynnild fra Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hun leder journalistutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Mediehusene oppdager Snapchat

Under ViSmedia-konferansen “Mobil-spotting i mediene”, i Bergen i januar 2017, jobbet 16 journalistikk-studenter med å utforske Snapchat som nyhetsplattform. De samarbeidet med den verdenskjente mobiljournalisten Yusuf Omar, som satte sammen snappene til en minidokumentar som ble vist for publikum på slutten av dagen.

– Snapchat er eksempelvis den raskest voksende plattformen blant folk under 30. Når VG nå har startet med nyheter på Snapchat, vil flere sikkert følge, sier Astrid Gynnild og fortsetter:

– Med denne Snapchat-guruen på besøk, fikk vi en kjempegod mulighet til å legge inn tre dager med Snapchat-trening i undervisningen også. Vi koblet Yusuf på studentene med en workshop dagen før konferansen, og fulgte opp med en heldags workshop etterpå. Det ble spennende dager med bratt læringskurve. 

Studenter får praktisk trening

På journalistikkstudiet har de gode erfaringer med å kaste studentene direkte ut i praktisk trening.

– Det betyr mye å føle at du mestrer de praktiske verktøyene fra første dag. Det gir en god åpning for å diskutere nye vinklinger på godt stoff og etiske dilemmaer som journalister hele veien kommer opp i. Journalistikk er jo en daglig risikosport som krever avansert integrering av praktiske ferdigheter og analytisk tenkning, sier Gynnild.

På konferansen Mobil-spotting i mediene ble utfordringer rundt medier, åpenhet, manipulasjon og overvåking diskutert. Her lanserte Gynnild begrepet mobil-spotting.

– Mobil-spotting viser til en verden der bildefunksjonene i smarttelefonen styrer oss i stadig større grad. Det å “spotte” handler om å legge merke til noe. Det å oppdage. Journalister er hele tiden på jakt etter godt stoff, etter det som er uvanlig, spesielt eller av stor betydning i samfunnet. Det handler om at å fokusere og gi særlig oppmerksomhet til noe fremfor noe annet, forklarer Gynnild og fortsetter:

– Men hva er det vi får øye på med mobilen? Hvordan blir bilder og video brukt? Og hva er målet med det vi legger ut? Mobil-spotting er forresten ikke bare noe som utfordrer journalister, men alle som eier en smarttelefon. Vi bruker ny teknologi som knapt setter grenser for hva vi kan fokusere på og oppdage. Vi snapper, klikker og tweeter, og det fins et publikum for alt. Mobiljournalistikken øker utvilsomt makten til grasrota, og gjør at flere stemmer blir hørt.  Men visuelle medier er kraftfulle.

Journalistens beste venn

– Vår avhengighet av mobilen utfordrer redigerte medier i forhold til kildebruk og selfie-journalistikk. Når hvem som helst kan anvende mobilen til hva som helst hvor som helst, ligger det også åpent for mange typer overvåkning som ikke lett lar seg regulere, sier Gynnild.

Hun peker på et ironisk paradoks i vår tilsynelatende ukritiske bruk av smarttelefoner og sosiale medier.

– Det handler ikke lenger bare om at noen få masseovervåker mange. Mye av det som skjer nå, springer ut av former for visuell overvåking som stadig flere selv ønsker og velger. Derfor er det ekstra viktig å kunne utforske og forstå bruken av nye teknologier gjennom journalistikkstudiet, sier hun.

I august 2017 åpner medie- og kunnskapsklyngen Media City Bergen. Her vil de profesjonsorienterte studieprogrammene (journalistikk, medie- og interaksjonsdesign og film og TV) ved UiB bli samlokalisert med en rekke bedrifter innen medie- og medieteknologibransjen. Klyngesamarbeidet vil gi studentene et enda bedre tilbud i journalistikk og nye medier samt tettere praksissamarbeid med bransjen. Det vil bli tilbudt tre nye bachelor- og tre nye masterstudier i Media City Bergen.