Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
MEDIEPOLITIKK

Ny utredning om mediemangfold lagt frem

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.

Forretningsfolk utveksler ulike medieinformasjoner over en kaffekopp, illustrasjon brukt i sak om mediemangfold.
BIDRAR TIL MANGFOLD I MEDIA: Mediemangfoldsutvalget la frem sin innstilling 7. mars 2017 og en del av mandatet var å definere selve begrepet mediemangfold.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

En av hovedkonklusjonene i den nye NOU (Norges offentlige utredninger), Det norske mediemangfoldet: En styrket mediepolitikk for borgerne, er at nummer 2-aviser i storbyene, som f.eks. BA og Dagsavisen, vil oppleve redusert pressestøtte, mens lokalaviser tilsvarende vil få en økning. Det å beholde en sterk desentralisert presse har vært viktig for utvalget, ikke minst i lys av utvalgets mandat om å definere mediemangfold og foreslå praktiske tiltak for å følge opp denne ambisjonen.

Utvalgets utredning er enstemmig, noe som ikke var tilfelle sist det ble lagt frem en tilsvarende NOU (Slettholm-utvalget, desember 2010). Sammensetningen av utvalget ble møtt med kritikk på grunn av en overvekt av mediebransjefolk.

Definerte begrepet mediemangfold

Professor Hallvard Moe sin fremste oppgave i utvalget har vært å sørge for at selve begrepet “mediemangfold” blir tydelig definert i rapporten. I tillegg til Moe, som er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har utvalget i all hovedsak bestått av bransjefolk fra media. Utvalget har vært ledet av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, som er UiB-alumn.

Moe ble spurt om å være med i utvalget fordi han har forsket mye på norsk mediepolitikk og analysert mediesystemer, både nasjonalt og internasjonalt. I 2014 ga han også ut en bok om roller i mediepolitikken.

Ny forskning om mediebrukere

Moe leder et større forskningsprosjekt som har mottatt støtte fra Norges forskningsråd. Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordataens tidsalder” (MeCIn), der medieforskere fra flere norske universitet deltar. Prosjektet handler om brukernes forhold til offentligheten og de første forskningsresultatene foreligger i løpet av våren 2017.