Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forskningsstrategisk utvalg på SV-fakultetet

Forskningsstrategisk utvalg har som formål å styrke fakultetets arbeid med eksternt finansiert forskning

Hovedinnhold

Forskningstrategisk utvalg ledes av prodekan for forskning. I tillegg skal det utvalget bestå av fire fast vitenskapelige ansatte som er erfarne prosjektledere med ulik fagprofil. Gruppe B skal være representert med en postdoktor. Utvalges medlemmer oppnevnes av dekan for en periode på 2 år. Forskningsrådgiver ved fakultetet er sekretær for utvalget.

 • Mandat

  Forskningsstrategisk utvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, har som formål å øke den eksternt finansierte aktiviteten ved fakultetet. Utvalget kan også bli bedt om å gi innspill til mer overordnede forskningsstrategiske saker.

  Utvalget skal utvikle strategier som skal iverksettes for å sikre gjennomslag i søknader på ekstern finansiering med særlig fokus på Forskningsrådet og Horisont Europa. Utvalget skal bidra til å opparbeide kunnskap og tilrettelegge for søknader til tematiske programmer, og til å holde opp kunnskapsnivået om søknadskrav knyttet til banebrytende forskning. Utvalget skal utvikle strategier som skal iverksettes for å sikre gjennomslag i søknader på ekstern finansiering fra Forskningsrådet og Horisont Europa. Utvalget skal opparbeide kunnskap og tilrettelegge for søknader til tematiske programmer, og bidra til å holde opp kunnskapsnivået om søknadskrav knyttet til banebrytende forskning.

  Oppgaver:

  a. Å være en pådriver for å øke den eksternt finansierte aktiviteten på instituttene og bistå i arbeidet med å få på plass en strategi for dette.

  b. I samspill med forskningsrådgivere ved fakultetet og BOA nettverket, bidra til opparbeidelsen av en erfarings- og informasjonsressurs for søknadsaktivitet med et tverrfaglig blikk.

  c. Ha overordnet ansvar for ekspertpanelet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Gi råd i sammensetning av panelet og bidra til utvikling av panelet.

  d. Gi innspill når fakultetet får mulighet til å kommentere strategidokument og utlysningstekster for tematiske programmer i Forskningsrådet og Horisont Europa.