Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Permisjon fra studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Planlegger du en pause i studiene? Som student har du plikt til å melde inn fravær, slik at vi kan oppdatere din utdanningsplan.

Hovedinnhold

Du kan søke om begrunnet permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner, på grunn av sykdom eller fødsel, hvis du skal avtjene verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk.

Du kan også kan ha inntil to semestre ubegrunnet permisjon fra et bachelorprogram eller fra de tre første årene i et profesjonsstudium.

Når du har permisjon fra et studium, skal du ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplanen din, og du kan derfor heller ikke ta eksamen. Du kan ikke ha permisjon i mindre enn ett semester.

Ubegrunnet permisjon

Bachelorstudenter og studenter på de tre første årene i et profesjonsstudium kan ha inntil ett års fravær i løpet av studietiden uten å oppgi noen grunn.

Hvem kan ikke få ubegrunnet permisjon?

Hvis du er student på et årsstudium eller et masterprogram, kan du ikke få ubegrunnet permisjon, men du kan søke om begrunnet permisjon.

Hvis du er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen, har du ikke rett på permisjon fra studiene dine.

Begrunnet permisjon

Du kan søke om permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner, på grunn av sykdom eller fødsel, hvis du skal avtjene verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk. Søknaden skal dokumenteres (Studieforskriften § 4.7 (4)).

NB: I den vedlagte dokumentasjonen må det fremgå tydelig at du har behov for permisjon hele semesteret. Dersom du har fravær på grunn av sykdom eller andre viktige velferdsgrunner i mindre enn et semester kan du ha rett på utvidet studierett eller gyldig fravær på eksamen. For utvidet studierett må du ta kontakt med din studieveileder.

Hvem kan ikke søke om begrunnet permisjon?

Hvis du er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen, har du ikke rett på permisjon fra studiene dine.