Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Læringsmiljø ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du gi oss en tilbakemelding om forhold ved læringsmiljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet? Du kan melde inn slike saker til UiB i et eget nettbasert skjema.

Voksen veileder hjelper student foran en pc
Foto/ill.:
Coloursbox

Hovedinnhold

Tilbakemeldinger på læringsmiljøet

Ønsker du å gi oss en tilbakemelding om læringsmiljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet? Vi tar i mot både skryt og klager.

Bruk i så fall UiB sitt skjema for tilbakemeldinger på læringsmiljøet: Si ifra!

Dersom du ønsker å være anonym kan du melde inn saken din gjennom Studentutvalget (SU) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Mer informasjon:

Hva er læringsmiljø?

Læringsmiljøet er fysiske, organisatoriske og psykolsosiale forhold som påvirker din studiehverdag.

En tilbakemelding på læringsmiljøet kan gjelde alt fra dårlig luft på lesesalen til mangler ved læringsverktøyene vi bruker. Det kan også være knyttet til alvorlige saker som mobbing eller trakassering. Vi tar i tillegg gjerne imot tilbakemeldinger på gode læringsmiljøtiltak eller forslag til forbedringsområder.

Hva er ikke læringsmiljø?

Klager på læringsmiljøet inkluderer ikke:

Hvordan følger vi opp din tilbakemelding?

Når vi mottar en tilbakemelding om læringsmiljøet videreformidler vi den så snart som mulig til det aktuelle fagmiljøet eller enheten ved fakultetet. De blir da bedt om å vurdere saken og melde tilbake hvilke tiltak de vil sette igang for å utbedre problemet.

Dersom vi trenger mer informasjon om saken du har meldt inn tar vi kontakt med deg på e-post.

To ganger i året melder fakultetet inn hvilke klager vi har mottatt på læringsmiljøet til Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen. De går igjennom klagene og påser at de er fulgt opp på en god måte.