Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentorganisasjoner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du engasjere deg i en av våre aktive studentorganisasjoner.

Faddere og fadderbarn sitter i solen utenfor SV-bygget i fadderuka 2014.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Gjennom studentorganisasjoner får du nyttig organisasjonserfaring og du kan engasjere deg innenfor noe som du er interessert i. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det studentorganisasjoner for deg som vil engasjere deg i faget ditt, innenfor studentpolitikk, lage tidsskrift eller arrangere revy og sosiale arrangement.

På denne siden kan du lese mer om disse studentorganisasjonene og finne ut hvordan du kan bli med.

Studentutvalget  (SU)

Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber med fagpolitiske og velferdspolitiske saker på fakultetsnivå, slik at studiehverdagen skal bli bedre for studentene ved SV-fakultetet. Samtidig er SU et bindeledd mellom de 11 fagutvalgene og andre studentorganisasjoner på SV. SU er representert i flere styrer og utvalg ved fakultetet.

Studentutvalget består i dag av:

  • 11 fagutvalgsrepresentanter
  • en representant fra Studentparlamentet (SP)
  • en representant hver fra Samfunnslogen, SAU og SV-revyen
  • leder og nestleder som velges på allmøte hver vår

Studentutvalget disponerer et kontor i Lauritz Meltzers hus, rom 024. Her er alle studenter ved SV-fakultetet velkommen til å komme innom dersom det er noe de lurer på eller har saker de mener SU bør ta opp. Du kan kontakte SU på e-posten studentutvalget@svf.uib.no eller leder.su@svf.uib.no.

Det er lav terskel for å ta kontakt med eller melde inn saker til SU. De har møte ca. hver tredje uke (avhengig av hvor mange saker som til enhver tid er aktuelle) der alle SV-studenter har møte- og forslagsrett.

Det er SU sin oppgave å gjøre mest mulig for at du som student skal få det best mulig. 

 

Fagutvalgene

Fagutvalgene jobber for et godt faglig og sosialt studentmiljø ved instituttene. Som medlem her kan du arbeide for en god studenthverdag, påvirke faget ditt og bli godt kjent med medstudenter. Fagutvalgene starter opp ved begynnelsen av hvert semester. Her kan alle studentene ved instituttet bli med og du kan stille til valg til verv i utvalgene. Gjennom semesteret arrangerer fagutvalgene for eksempel faglunsj, møter, studietur og sosiale arrangement.

Ved SV-fakultetet er det egne fagutvalg for hvert av instituttene, i tillegg er det et eget fagutvalg for utviklingsstudier. Flere av instituttene har også egne studentorganisasjoner som arbeider med å skape et godt sosialt studentmiljø. I tabellen under finner du oversikten over fagutvalg og studentorganisasjoner ved instituttene og kontaktinformasjon.

 

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Kontaktinfo: fagutvalget@aorg.uib.no

Fagutvalget er også på Facebook

For masterstudenter:

Kontaktinfo: masterutvalget@aorg.uib.no

Les mer om masterutvalget på instituttets nettsider.

Geografi

Terra - Studentforeningen ved Geografi

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor, master, doktorgrad i Geografi (Natur, Miljø og Samfunn) og masterstudenter ved Systemdynamikk.

Studentforeningen har også dattergruppen Geografisk klubb, som skal skape et godt sosialt miljø ved instituttet.

Kontaktinfo:  terra@uib.no 

Les mer om studentforeningen Terre på nettsiden svstudent.no 

Informasjons- og medievitenskap

Kontakinfo: fim@uib.no

Nettside: fim.uib.no

Følg gjerne med på Facebook og Instagram for mer informasjon om hva fagutvalget jobber med, allmøter, relevante stillinger og arrangement som fagkvelder, bedriftspresentasjoner, quiz og mer. 

For masterstudenter:

Kontaktinfo: masterutvalget.infomedia@uib.no

Masterutvalget Infomedia legger ut informasjon om tildeling av lesesalsplasser, masterpils og mer på Facebook og Mitt UiB.

 

Sammenliknende politikk

Kontaktinfo: fagutvalget@isp.uib.no

Fagutvalget er også på Facebook.

Fagutvalget har to underkomiteer: Politbyrået og fagkomiteen. Underkomiteene jobber med henholdsvis sosiale arrangement og faglige initiativ.

For masterstudenter:

Kontaktinfo: masterutvalgetsampol@gmail.com

Sosialantropologi

Kontaktinfo: fagutvalg@sosantr.uib.no

Du kan også bli med i Kula Kula, som er et antropologisk tidsskrift drevet av og for studentene ved sosialantropologi ved UiB.

 

Sosiologi

Kontaktinfo: fagutvalg@sos.uib.no

Fagutvalget er også på Facebook.

 

Samfunnsøkonomi

Kontaktinfo: fagutvalget@econ.uib.no

Fagutvalget er også på Facebook.

 

 

Samfunnslogen

Samfunnslogen har studentenes sosiale miljø i fokus, og arrangerer de sosiale happeningene ved SV-fakultetet. Blant disse arrangementene kan man nevne Vinterlekene (som blir arrangert i samarbeid med studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det psykologiske fakultet), idrettsdager, Kick Off-uken og Studentcruise. I tillegg blir det arrangert en hel del interne arrangementer.

 

Samviten

Samviten er et studentmagasin ved SV-fakultetet som gis ut to ganger hvert semester. Samviten ønsker seg engasjerte studenter og er opptatt av å få flest mulig perspektiv på interessante problemstillinger. Medlemmene av Samviten skriver artikler om temaer som er knyttet opp mot Det samfunnsvitenskapelige fakultet og til samfunns- og kulturliv. Magasinet inneholder også illustrasjoner og foto. Samviten er et gratismagasin som kan finnes på avisstativ rundt om på de ulike fakultetene ved UiB og på Studentsenteret.

Dersom du ønsker å få erfaring i tekstskriving, foto eller illustrasjon, samt være med i en redaksjon og lage et magasin, er Samviten noe for deg. Samviten arrangerer informasjonsmøte ved semesterstart for alle interesserte og du kan også ta kontakt med redaksjonen på epost eller på Facebook hvis du vil engasjere deg.

Diskuterbar

Diskuterbar er studentkaféen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kaféen finner du i 4 etg. i Christiesgate 18. Det arbeider mange frivillige studenter i Diskuterbar.