Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentorganisasjoner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du bli med i en av våre aktive studentorganisasjoner.

Faddere og fadderbarn sitter i solen utenfor SV-bygget i fadderuka 2014.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Gjennom studentorganisasjoner får du nyttig organisasjonserfaring og du kan engasjere deg innenfor noe som du er interessert i. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det studentorganisasjoner for deg som vil engasjere deg i faget ditt, innenfor studentpolitikk, lage tidsskrift eller arrangere revy og sosiale arrangement.

På denne siden kan du lese mer om disse studentorganisasjonene og finne ut hvordan du kan bli med.

Studentutvalget  (SU)

Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber med fagpolitiske og velferdspolitiske saker på fakultetsnivå, slik at studiehverdagen skal bli bedre for studentene ved SV-fakultetet. Samtidig er SU et bindeledd mellom fagutvalgene og andre studentorganisasjoner på SV. SU er representert i flere styrer og utvalg ved fakultetet.

Studentutvalget består i dag av:

  • leder og nestleder som velges på allmøte hver vår
  • leder og nestleder i bedriftskomitèen
  • en promoterings- og eventansvarlig
  • en representant fra Studentparlamentet (SP)
  • en representant hver fra Samfunnslogen, SAU
  • en studentrepresentant fra Fakultetsstyret 
  • en representanter fra hver studentforening 

Studentutvalget disponerer et kontor i Lauritz Meltzers hus i 0. etasje. Her er alle studenter ved SV-fakultetet velkommen til å komme innom dersom det er noe de lurer på eller har saker de mener SU bør ta opp. Det er lav terskel for å ta kontakt med eller melde inn saker. De har møte ca. hver tredje uke der alle SV-studenter har møte- og forslagsrett. Det er SU sin oppgave å gjøre mest mulig for at du som student skal få det best mulig. 

 

Studentforeningene

Studentforeningene jobber for et godt faglig og sosialt studentmiljø ved instituttene. Som medlem her kan du arbeide for en god studenthverdag, påvirke faget ditt og bli godt kjent med medstudenter. Studentforeningene starter opp ved begynnelsen av hvert semester. Her kan alle studentene ved instituttet bli med og du kan stille til valg til verv i foreningene. Gjennom semesteret arrangerer studentforeningene for eksempel faglunsj, møter, studietur og sosiale arrangement.

Ved SV-fakultetet er det egne studentforeninger for hvert av instituttene, i tillegg er det en egen forening for utviklingsstudier. Flere av instituttene har også egne foreninger som arbeider med å skape et godt sosialt studentmiljø. I tabellen under finner du oversikten over  studentforeninger ved instituttene og kontaktinformasjon.

 

Demos - Studentforeningen ved Politikk og forvaltning

(tidl. Administrasjon og organisasjonsvitenskap) 

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor, master, doktorgrad ved Institutt for politikk og forvaltning (tidl. Administrasjons og organisasjonsvitenskap). Les mer om Demos på svstudent.no

Kontaktinfo: demos@uib.no
Nettside: svstudent.no/demos 

Det er også et masterutvalg hos instituttet. Les mer om masterutvalget på instituttets nettsider. 

Kontaktinfo: masterutvalget@aorg.uib.no

Terra - Studentforeningen ved Geografi

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor, master, doktorgrad i Geografi (Natur, Miljø og Samfunn) og masterstudenter ved Systemdynamikk.

Studentforeningen har også dattergruppen Geografisk klubb, som skal skape et godt sosialt miljø ved instituttet.

Kontaktinfo: terra@uib.no
Nettside: svstudent.no/terra

Enter - Studentforeningen ved Informasjons- og medievitenskap

Dette er Studentforeningen for alle fagene ved instituttet, sjekk ut den fullstendige listen her.

Foreningen arrangerer og informerer om allmøter, relevante stillinger og arrangement som fagkvelder, bedriftspresentasjoner, quiz og mye mer! Det finnes studentforeninger for hvert studieprogram.

Kontakinfo: enter@uib.no
Nettside: svstudent.no/enter

Masterutvalget Infomedia

Det er også et masterutvalg hos instituttet. Masterutvalget InfoMedia legger ut informasjon om tildeling av lesesalsplasser, masterpils og mer på Facebook og MittUiB.

Kontaktinfo: masterutvalget.infomedia@uib.no

Kabinettet - Studentforeningen ved Sammenliknende politikk

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor, master, doktorgrad i Sammenliknende politikk!

Kontaktinfo: kabinettet@uib.no
Nettside: svstudent.no/kabinettet

Studentforeningen har to underkomiteer: Politbyrået og fagkomiteen. Underkomiteene jobber med henholdsvis sosiale arrangement og faglige initiativ.

Masterstudenten har sitt eget utvalg på Sammenliknende politikk. 

Kontaktinfo: masterutvalgetsampol@gmail.com

Eurokratene - Studentforeningen ved Europastudier

Dette er fagutvalget for deg som tar bachelor i Europastudier.

Kontaktinfo: eurokratene.uib@gmail.com
Nettside: Fagutvalget Europastudier
Blogg: Europastudier i Bergen

Etnografen - Studentforeningen ved Sosialantropologi

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor, master i Sosialantropologi! Etnografen arrangerer fagfester, seminarkvelder, filmvisning, fagkritisk dag, stipendpils og andre faglige og sosiale arrangement.

Du kan også bli med i Kula Kula, som er et antropologisk tidsskrift drevet av og for studentene ved sosialantropologi ved UiB.

Antrohalvtimen er en podcast som drives av antropologistudenter ved UiB!

Kontaktinfo: etnografen@uib.no
Nettside: svstudent.no/etnografen

Communitas - Studentforeningen ved Sosiologi

Dette er foreningen for deg som tar årsstudium, bachelor og master ved Sosiologi. Det er også studentforeningen til lektorstudenter i Samfunnsfag.

Kontaktinfo: communitas@uib.no
Nettside: svstudent.no/communitas

Econos - Studentforeningen ved Samfunnsøkonomi

Foreningen for bachelor og masterstudenter ved Samfunnsøkonomi. Profesjonsstudenter i Samfunnsøkonomi. Masterstudenter i Informasjonsteknologi og Økonomi ITØK. 

Foreningen er studentenes bindeledd til institutt og fakultet og skal sørge for at studentenes meninger blir hørt, og at deres rettigheter ivaretas. De arrangerer faglige arrangementer som fagkritisk dag og faglunsj, samt studietur for første kull og sosiale eventer for studentene.

Kontaktinfo: econos.uib@gmail.com  
Nettside: svstudent.no/econos

Samfunnslogen

Samfunnslogen har studentenes sosiale miljø i fokus, og arrangerer de sosiale happeningene ved SV-fakultetet. Blant disse arrangementene kan man nevne Vinterlekene (som blir arrangert i samarbeid med studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det psykologiske fakultet), idrettsdager, Kick Off-uken og Studentcruise. I tillegg blir det arrangert en hel del interne arrangementer.

Samviten

Samviten er et studentmagasin ved SV-fakultetet som gis ut to ganger hvert semester. Samviten ønsker seg engasjerte studenter og er opptatt av å få flest mulig perspektiv på interessante problemstillinger. Medlemmene av Samviten skriver artikler om temaer som er knyttet opp mot Det samfunnsvitenskapelige fakultet og til samfunns- og kulturliv. Magasinet inneholder også illustrasjoner og foto. Samviten er et gratismagasin som kan finnes på avisstativ rundt om på de ulike fakultetene ved UiB og på Studentsenteret.

Dersom du ønsker å få erfaring i tekstskriving, foto eller illustrasjon, samt være med i en redaksjon og lage et magasin, er Samviten noe for deg. Samviten arrangerer informasjonsmøte ved semesterstart for alle interesserte og du kan også ta kontakt med redaksjonen på epost eller på Facebook hvis du vil engasjere deg.

Diskuterbar

Diskuterbar er studentkaféen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kaféen finner du i 1. etg. i Ulrikke Pihls hus. Diskuterbar har siden 2019 vært en kjent møteplass ved SV-fakultetet. Flinke frivillige sørger for et godt sosialt miljø og er en naturlig samlingsplass  for våre studenter. 

SV Idrett

SV Idrett er en idrettsorganisasjon for studentene ved SV-fakultetet. Vi jobber for at SV-studenter skal få drive med de idrettene de vil. Som nyopprettet idrettslag har vi lavterskeltilbud som løpegruppe, allidrett og turgruppe. Det vil også bli opprettet lag i ulike idretter etter hvert, blant annet fotball og volleyball.