Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Valg 2017

Ny dekanduo valgt

På fakultetsstyremøtet 13 juni 2017 ble det valgt ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. Professor Jan Erik Askildsen fra institutt for økonomi ble valgt til dekan og professor Ragnhild Muriaas fra institutt for sammenliknende politikk til prodekan

Professorene Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas stiller som henholdsvis dekan og prodekan ved SV-fakultetet. Foto tatt utenfor fakultetsbygningen april 2017.
DEKANDUO MED PÅGANGSMOT: Professorene Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas stiller som hhv. dekan og prodekan ved SV-fakultetet. De er de eneste kandidatene.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette. Les deres programerklæring og tanker for SV-fakultetet i framtiden i intervjuet de gav da de meldte sine kandidatur