Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.

TVEPS-studenter på Lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Haukeland Universitetssjukehus
Dialogmøte: Fagpersonalet på LMS får presentert studentenes forslag. F.v. rådgiver ved LMS Marie Tjelta, ernæringsstudent Victoria P. Langhelle, tannpleiestudent Susanne Aa. Sævik, sykepleier ved poliklinikk for overvekt Kathrine Jæger, vernepleiestudent Kristin Nævdal og student i sosialt arbeid Anette H. Dalseid.
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen, UiB

Hovedinnhold

– Det har vært spennende og lærerikt å se hvilket fokus de andre har, sier Anette H. Dalseid, student i sosialt arbeid ved Høgskulen på Vestlandet.

Sammen med tre andre studenter med ulik profesjonsbakgrunn, ernæring, vernepleie og tannpleie, har hun gjennomført TVEPS-praksis ved Lærings- og meistringssenteret (LMS). Hit til senteret i Ulriksdal Helsepark kommer pasienter, brukere og deres pårørende for å få hjelp eller rettledning til å mestre hverdagen med langvarig sykdom eller nedsatt funksjon.

Studentgruppen har fått møte to brukere med sammensatte utfordringer. De har fått snakke med brukerne og samarbeidet om å komme med forslag for å bedre brukerens hverdag.

– Det var overraskende å se hvor relevant det var for alle. Vi ser brukeren og deres behov med ulike øyne og alle kunne bidra, sier Victoria P. Langhelle, som studerer til å bli klinisk ernæringsfysiolog.

Pilotprosjekt

Det er første gang studenter fra TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samabeidslæring er i praksis på LMS. Sykehjem, hjemmetjeneste, NAV og barnehager i kommunene Bergen og Fjell er allerede med. Høsten 2018 er pilotprosjekter gjennomført både på LMS og Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.

LES: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Rådgiver Marie Tjelta ved LMS og sykepleier Kathrine Jæger ved poliklinikk for overvekt mener praksis på tvers av profesjoner er svært nyttig for studentene, men også for brukerne.

– Studentene har ulike innfallsvinkler og utfyller hverandre, noe som kan bedre behandlingstilbudet, sier Jæger og legger til:

– Vi har fått nyttige innspill som vi kommer til å ta med oss videre.

Viktig med tverrfaglighet

Studentene selv mener de har lært mye om egen og andre profesjoners kunnskap og kompetanse. 

– Alle kom med konkrete innspill og vi diskuterte fra vårt faglige ståsted. Der jeg kunne bidra med kunnskap om søknadsprosesser og rettigheter, kom andre med konkrete råd knyttet til kosthold og tannpleie.

Dalseid forklarer at studiet i sosialt arbeid har godt utbytte av tverrfaglig praksis. Samme med studiet i ernæring, sier Langhelle.

– Jeg tror det er viktig at vi lærer om hverandre. Det er ikke alle som vet hva en ernæringsfysiolog gjør, - og her kan TVEPS-praksis bidra.

Les også: Tverrprofesjonell praksis blir obligatorisk