Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Fasilitator i TVEPS

– Denne kunnskapen får vi ikke andre steder

Interessen for medisinsk pedagogikk har gitt tverrfaglig innsikt og en spennende jobb på si for medisinstudentene Stian og Solveig.

Stian Dahle og Solveig Brunstad
Stian Dahle og Solveig Brunstad går fjerde år på medisin. Ved siden av studiet tar de oppdrag som fasilitator i TVEPS.
Foto/ill.:
Privat/Studio 1 fotografene AS

Hovedinnhold

– Som fasilitator er det vår oppgave å sikre god dialog og en positiv opplevelse for studenter og de ansatte ved praksisstedet, forklarer Stian Dahle.

Siden 2018 har medisinstudentene Solveig Brunstad og Stian vært tilknyttet TVEPS, først som observatør, nå jobber de selv som fasilitatorer for tverrfaglige studentgrupper i TVEPS-praksis.

Men hva er TVEPS?

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener helse- og sosialfagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sende små studentgrupper, bestående av tre til fem studenter fra ulike profesjoner, ut i praksis. Praksisen foregår hovedsakelig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og på Lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten. 

Oftest består TVEPS-praksis i at den tverrfaglige studentgruppen skal møte og utrede to pasienter/brukere. På bakgrunn av dette skal studentene komme opp med tiltak de tror kan bedre hverdagen for pasienten/brukeren. Denne tiltaksplanen presenteres en uke senere, på et såkalt dialogmøte, for de ansatte på praksisstedet. Og det er her fasilitatoren kommer inn.   

LES OGSÅ: Hva opplever du som student i TVEPS? TVEPS-praksis steg for steg

– Som fasilitator får jeg større innsikt i andre profesjoners kunnskap og lærer mer om tverrfaglighet.

Hva vil det si å være fasilitator?

– Det er noe som er vanskelig å lese seg til. Det er rett og slett learning by doing! Sier Solveig.

– Fasilitatoren fungerer som en møteleder eller ordstyrer, som setter rammene for møtet og gruppediskusjonen. En kan nesten si at en fasilitator fungerer som en katalysator i diskusjonen.

Stian mener mye handler om å tilrettelegge for god flyt i kommunikasjonen mellom studentene og personalet. 

– Noen ganger trengs det liten innsats fra fasilitator annet enn å følge med på tiden. Andre ganger trengs det små grep for å skape en god dialog og få diskusjon rundt de viktigste punktene for samtalen; bidra til at studentene føler seg trygge og legger fram det som er viktig angående pasienten, og å sørge for at de ansatte får gode tilbakemeldinger på arbeidet de gjør i det daglige, gjennom fremleggingen av tiltaksplanen.

LES OGSÅ: Studenter samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Hva lærer du som fasilitator?

– Denne kunnskapen får vi ikke andre steder. Jeg møter andre profesjoners perspektiv, erfarer hvordan andre tenker og hvilke løsninger som kommer frem i møte med pasienten, sier Stian.

Han og Solveig er fjerdeårs medisinstudenter og ble rekruttert til jobben som fasilitator gjennom et emne i medisinsk pedagogikk. Emnet tok opp sentrale prinsipper innenfor pedagogikk, med mål om at studentene skal kunne gå inn i ulike undervisnings- og veilederoppgaver rettet mot andre studenter.

Begge er enige om at det tverrfaglige aspektet i TVEPS er av stor nytteverdi; både for pasienter og brukere, som får en tverrfaglig utredning; for studentene, som får jobbe tverrfaglig i en reell arbeidssituasjon og for personalet, som får sett sine pasienter eller brukere med et nytt, tverrfaglig blikk. 

– Som fasilitator får jeg større innsikt i andre profesjoners kunnskap og lærer mer om tverrfaglighet, sier Solveig.

– Min erfaring er at det er lett å havne i en boble på eget studie, da er det fint å komme ut av boblen og lytte til andres tanker. Dette utvidede perspektivet er noe jeg tror vil hjelpe meg i møte med pasienter i fremtiden, sier Stian.

TVEPS blir obligatorisk

Våren 2018 ble det kjent at TVEPS-praksis utvides til å bli obligatorisk for alle medisin- og helsefagstudenter i Bergen. Utvidelsen skal gjelde fra høsten 2019 og innebærer en økning fra 200 studenter til 800 studenter per år. Dermed vil fire ganger så mange studenter få prøve seg i tilrettelagt, tverrfaglig praksis. Det betyr at TVEPS kommer til å ha behov for flere studentfasilitatorer som Stian og Solveig. 

– Vil dere anbefale jobben som studentfasilitator til andre?

– Ja, absolutt, sier Stian;

– Det passer for deg som ønsker å utvide horisonten utover sitt eget studium, og som ønsker erfaring med å ha ansvar i en møtesituasjon. 

Solveig er enig;

– Det å være fasilitator er en svært givende jobb med en bratt læringskurve. Dersom du er interessert i å utvikle deg som leder, lære hvordan en kan jobbe mer effektivt i team, samtidig som du er interessert i å lære mer om tverrfaglighet, anbefaler jeg det!