Hjem

Etter- og videreutdanning

Masterprogram på deltid

Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Universitetet i Bergen tilbyr erfaringsbaserte masterprogram som kan tas som fleksibel videreutdanning på deltid.

Ta masterprogram på deltid ved UiB
Universitetet i Bergen har flere fleksible masterprogram som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbetring og helseøkonomi

Dette masterprogrammet retter seg mot deg som har høyere utdanning samt yrkeserfaring fra helsesektoren. Programmet består av tre selvstendige kurs og en masteroppgave. Hvert av kursene kan tas enkeltvis, dersom du ikke ønsker å ta hele masterprogrammet. Hele programmet er lagt opp som et deltidsstudium med ukesamlinger i Bergen.

Erfaringsbasert master i demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi bred innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Programmet består av 6 selvstendige kurs og en masteroppgave. For å få en mastergrad må du ta fire av kursene, inkludert metodekurset, samt levere masteroppgave. Hvert av kursene kan også tas enkeltvis, og undervisningen er lagt opp med tre helgesamlinger i semesteret for hvert kurs. 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk

Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Du kan velge mellom fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Undervisningen foregår dels ved UiB, dels som nettundervisning.