Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Informasjon til studenter

Hvis du har spørsmål knyttet til eksamen, studiehverdag eller annen praktisk informasjon, kan du finne svar på dette her.

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte admorg, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige admorgkandidater jobber med.

 

Utlysning|Masterstipend

Masterstipend- Nærpolitireformen

Vi søker motiverte og engasjerte masterstudenter ved SV-fakultetet som vil skrive masteroppgave om det norske politiet og gjennomføringen av nærpolitireformen. Utlysningen gjelder i første omgang for deg som startet på masterprogrammet høsten 2016.

Nyhet|Tildeling

Jamil og Askvik får NORPART-finansiering

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik mottar NORPART-finansiering til deres prosjekt. De vant fram med deres søknad til Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation(NORPART), som har som formål å støtte institusjonelt samarbeid og økt studentmobilitet mellom norske og andre lands...

NYHET

Banebrytende barnevernsforskning ga toppstipend fra EU

Professor Marit Skivenes har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land.

Hva jobber en admorger med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For en admorger er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Admorg i arbeidslivet

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal