Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Informasjon til studenter

Hvis du har spørsmål knyttet til eksamen, studiehverdag eller annen praktisk informasjon, kan du finne svar på dette her.

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte admorg, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige admorgkandidater jobber med.

 

Seminarleiare søkast

Bli seminarleiar på MET 102 - Samfunnsvitenskapleg metode

Lyst til å jobbe med metodeundervinsing? Seminarleiare for våren 2017 søkast.

Nyhet|Foredrag

Marit Skivenes med PechaKucha i regi av Forskerforbundet

Marit Skivenes skal holde foredrag om barnevern på Forskerforbundet sin PechaKucha-turné. Forskerforbundet arrangerer flere foredrag som del av deres kampanje, Hjernekraftverk, og disse finner sted på Ricks på onsdag, fra 19.00-00.00.

Nyhet

Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board

Marit Skivenes og Milfrid Tonheim har publisert en artikkel om deliberativ beslutningstaking i fylkesnemnda, og erfaringene til fagkyndige og allminnelige medlemmer i fylkesnemnda.

PHD COURSE

Democracy and Citizenship in Education

The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.

Nyhet|Publikasjon

Svein Michelsen med to kapittelbidrag i en ny bok om yrkes- og fagopplæring.

Svein Michelsen har to kapittelbidrag i den kommende boken "History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, concepts and challenges". Michelsen er forfatter av kapitlet "The case of the Norwegian VET – Origins and early development 1860-1930", og han har...

Hva jobber en admorger med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For en admorger er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Admorg i arbeidslivet

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal