Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap? Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud.  Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Studiebarometeret 2016

Admorg gjør det skarpt på Studiebarometeret!

Studiebarometeret for 2016 ble i dag publisert, og alle programmer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får svært gode resultater!

Forskningsrapport

Politiet har liten tro på effektene av nærpolitireformen

En ny rapport skrevet av UiB-forsker Helge Renå viser at ansatte og ledere i politiet har liten tro på at nærpolitireformen vil føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Nyhet|Kronikk

Gjenstridige problemer gir organisatorisk hodebry

Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik har skrevet en kronikk om målstyring og de koordineringsvansker målstyring kan by på når gjenstridige problemer skal håndteres av statlige etater på tvers av sektorer. Artikkelen er publisert i Dagens Perspektiv (20.02.17).

Nyhet|Publikasjon

Barnets ønsker eller barnets beste?

Marit Skivenes og Hege Stein Helland har sammen med Milfrid Tonheim, Rosi Enroos og Tarja Pösö publisert artikkelen "The role and function of the spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway" i tidskriftet Children and Youth Services Review.

Nyhet| Videreutdanning

Videreutdanning på dagsorden!

Instituttet har tegnet ny kontrakt med LO Stat, og våre kurs innen etter - og viderutdanning blir videreført i fire nye år.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal