Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Informasjon til studenter

Hvis du har spørsmål knyttet til eksamen, studiehverdag eller annen praktisk informasjon, kan du finne svar på dette her.

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte admorg, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige admorgkandidater jobber med.

 

Nyhet

Ny artikkel : Transforming the "Third Mission" in Norwegian Highed Education Institutions : A boundry object theory approach.

Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

PHD COURSE

Democracy and Citizenship in Education

The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.

Nyhet|Publikasjon

Kapittel om Accountability etter NPM

Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i boken Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Redaktørene for boken er Jacob Torfing og Peter Triantafillou. Boken blir publisert 31. 08.

Nyhet|Konferanse

Delegasjon til IPSA

Per Lægreid, Julia Fleischer, Ishtiaq Jamil, Steinar Askvik og Jacob Aars har ledet, og deltatt i, paneldiskusjoner på årets IPSA World Congress. Helge Renå var paneldeltaker og presenterte paper. Lise H. Rykkja hadde et paper som ble presentert på konferansen.

Nyhet|Publikasjon

Et Transformativt Perspektiv

Tom Christensen og Per Lægreid har bidratt med et kapittel i Theory and Practice of Public Sector Reform. Redaktørene av boken er Steven Van de Walle og Sandra Groeneveld, og boken gis ut til ære for prof. Walter Kickert.

Hva jobber en admorger med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For en admorger er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Admorg i arbeidslivet

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal