Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Studietilbud

Ønsker du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Bergen?  Vi tilbyr både bachelor - og masterutdanning, samt spennende utvekslingsmuligheter.

Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap? Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå, se våre studietilbud.  Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Hva gjør våre studenter?

Les mer om hva studenter gjør ved instituttet. Hva gjorde at de valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap, og hva skriver de oppgaver om?

Lurer du på hvilke muligheter du får?

Se hva ferdige kandidater jobber med.

 

Studer administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vil du studere hos oss?

Hvordan vil nærpolitireformen virke inn på sikkerhet og kriminalitetsbetkjempelse? Hvordan utfordrer Brexit EU? Hvordan blir tjenestetilbudet for innbyggerene når en sentraliserer? Hvordan endrer arbeidslivet seg i en globalisert konkurranse? Disse og flere spørsmål får du som student i...

Stilling

Vil du bli seminarleder?

Er du interessert i relevant jobb mens du studerer?

Master's Programme in Public Administration

Ønsker du å ta en spennende og internasjonal master?

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har inngått samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner i Bangladesh. Vårt Master's programme in Public Administration gir deg mulighten til å studere først i et internasjornalt miljø i Norge - og så et halvt i Bangladesh. Søk om opptak nå!...

Nyhet|Publikasjon

Ny bok om tjenestedemokratiet

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.

Nyhet|Publikasjon

Mindre terrorfrykt i demokratiske land

Dette viser en ny artikkel av Dag Arne Christensen og Jacob Aars i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.

Hva jobber en som har studert administrasjon og organisasjonsvitenskap med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene (admorger) fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap kandidater  i arbeidslivet

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!