Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studer Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. Har du spørsmål? Send e-post til studieveileder@aorg.uib.no

Masteroppgaver vår 2016

Gratulerer med innlevert masteroppgave!

Fredag 3.juni arrangerte Instituttet Rosemottakelse for studentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.

PHD COURSE

Democracy and Citizenship in Education

The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.

RESEARCH | CHILD CARE

Ny artikkel om bruk av sakkyndige i barnevernssaker

Marit Skivenes, Jonathan Dickens, Jill Berrick og Tarja Pösö har publisert en artikkel i British Journal of of Social Work. Artikkelen er basert på en firelands studie av beslutningstaking i barnevernssystemer, og den presenterer funn av en spørreundersøkelse om barnevernarbeideres bruk av...

Boklansering

Folkestyre eller elitestyre?

Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen er redaktører for en ny bok om kommunereformen.

PUBLIKASJONAR | BOKKAPITTEL

Lægreid and Rykkja med to kapittel om forvaltningsreform

Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to bokkapittel i boka Public Administration Reforms in Europe; The View from the Top, redigert av Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews og Philippe Bezes . Boka vert publisert i slutten av Juni.

Hva jobber en admorger med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får. En admorger er en statsviter, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For en admorger er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Admorg i arbeidslivet

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal