Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeGEOV104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i forståelsen av deformasjon av bergarter og skorpen. I kurset relateres geometrier som folder og forkastninger til deformasjonshistorier. Deformasjonshistorier brukes som et hjelpemiddel til å rekonstruere kreftene som er relatert til deformasjonen. Emnet består av tre ulike deler som utfyller hverandre og henger tett sammen. I forelesningene fremlegges konsepter som spenning, formforandring, reologi og skorpens styrke. I tillegg får studentene en god innføring i beskrivelse av strukturer, fra kornskala til blotning til fjell og tektonisk skala.

I øvelsene lærer studentene tolkning av geologiske kart og hvordan fremstille og bruke strukturelle data for å løse geologiske problem. Mot slutten av semesteret gir geologiske feltkurs praktisk erfaring i å gjenkjenne en rekke geologiske strukturer. Ekskursjonen gir en god oppsummering av hva som er undervist i løpet av semesteret og gir et godt overblikk over strukturene som forekommer i den kaledonske fjellkjeden i nærheten av Bergen. Her lærer studentene både å skissere, måle og dokumentere strukturer.

 Hovedemner forelest inkluderer:

- Spenning og formforandring

- Sprø strukturer, forkastninger

- Folding

- Fabric

- Reologi

- Skjærsoner

- Kontraksjonsregimer

- Sidelengsregimer

- Ekstensjonsregimer

Læringsutbyte

Etter fullført kurs GEOV104 skal studenten kunne:

- Skjelne mellom spenning og formforandring

- Beskrive normal-, revers- og sidelengsforkastninger

- Beskrive skorpens reologi

- Beskrive og karakterisere et vidt spekter av geologiske strukturer fra mikro- til mesoskala

- Samle inn og dokumentere strukturelle data i felt

- Tolke enkle geologiske kart og tegne geologiske profiler

- Beskrive strukturer som assosieres med platetektoniske regimer, riftdannelse og ekstensjon, kontraksjon og fjellkjededannelse, sidelengsregimer

Krav til forkunnskapar

GEOV101 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar og feltkurs m/ journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.
 

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: transportør, kalkulator, millimeterpapir, kalkerpapir, stereonett, tegnestift

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL104

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, tlf. 55 58 35 25

E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Dato
  04.10.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  20.09.2017