Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Opptak ved MN-fakultetet

På MN-fakultetet kan du velje mellom mange ulike studieprogram på bachelor- og masternivå. Det er også mogleg å bytte bachelorprogram undervegs. Når du har fullført ei grad kan du søke om posttstudierett.

Kva vil du søke opptak til?

Andre opptak:

Kva er studietilbodet?

Krav om realfag

For opptak til studieprogram på MN-fakultetet er det krav om realfag i tillegg til generell studiekompetanse:

 • MATRS: Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2
 • REALFA: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og eit av følgjande
  • Matematikk R2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Biologi 1 og 2
  • Informasjonsteknologi 1 og 2
  • Geofag 1 og 2
  • Teknologi og forskingslære
 • SIVING: Matematikk R1, R2 og Fysikk 1

Ver obs på at det frå 2018/2019 kjem nye krav om realfag.