Hjem
Click

HEMIL-senteret

Kontakt informasjon

Instituttleder: Elisabeth Fosse

Administrasjonssjef: Grete Line Simonsen

Telefon: 55 58 86 94

Christiesgt. 13, 5. etasje
5020 Bergen

E-post: post@hemil.uib.no

Nyhet

Å være foreldre i Norge i dag

Nasjonalt og internasjonalt raser debatten omkring vern av barn og foreldres interesser i møte med den norske barnevernstjenesten. BLI-forsker Ragnhild Hollekim har studert slike debatter særskilt inngående.

Nyhet

UiB-intervjuet: Gro Therese Lie

I snart 30 år har Gro Therese Lie jobbet med hiv og aids, fra rusmiljøer i Skandinavia til afrikanske land hvor hun kunne opprette kontakt uten et ord. Bare én gang har hun fryktet for livet.

Ny rapport

Sunne norske jenter sliter

Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Samtidig rapporterer mange jenter om helseplager, stress og overdrevet slanking.

Forskningsstøtte

Drømmesatsning ved HEMIL-senteret

Med prosjektleder professor Torill Bognes Larsen i spissen har HEMIL-senteret fått 23,9 millioner til en effektevaluering av Drømmeskoleprogrammet og Nærværsteam.

ÅPNE DATA HBSC

Åpner data om ungdoms helse fra 41 land

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir...

Om HEMIL-senteret

HEMIL-senteret som ble etablert ved UiB i 1988, ble fra 2010 et eget institutt som inkluderer forskning på fagfeltene helsefremmende arbeid, barnevern, og kjønn og utvikling. Instituttet som er tverrfaglig og spenner helse- og samfunnsvitenskapelig forskning både i lokalt og globalt perspektiv, samarbeider tett med forskere fra andre fakultet og universitet i Norge og internasjonalt.