Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved Universitetet i Bergen.


Fakultetet består av åtte institutter som sammen utgjør grunnstammen for forskning og utdanning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofag.


Vi utfører også forskning og tilbyr utdanning innen områder som går på tvers av fagdisiplinene, med særlig vekt på klima, energi og marine fag.

 

Nyttig informasjon for studenter

 

Følg oss på: 

Forskning ved matnat

Fakultet har et internasjonalt forskningsmiljø, med mange verdensledende forskere. I tillegg til våre åtte institutter finnes det også, på tvers av institutter og fagområder, spennende forskningssentre.

Fakultetet har har klima, energi og marine fag som hovedsatsingsområder. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke driver med andre spennende og viktige ting, for hos oss finner du alt fra kodeknekkere til nanoteknologer og insektforskere. I tillegg til forskningen som skjer ved fakultetet tilbyr vi utdanning innenfor hele vårt spekter av forskningsområder.

 

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen er utformet som en veiledet forskerutdanning, og er som regel koblet til en stipendiatstilling ved et institutt. Utdanningen omfatter en opplæringsdel, samt et selvstendig forskningsarbeid som dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.