Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nye siv.ing-programmer

Disse studieprogrammene gir sivilingeniør-kompetanse:

Bli en vinner på arbeidsmarkedet som framtidens sivilingeniør

StudievalgGode råd fra tidligere studenter

Søknadsfrist: 15. april

Nyheter

Superstipend til John Birks

Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.

Utdanning

Styrker utdanningssamarbeidet

Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.

Kurs for studenter

Kurs i studiemestring

SiB Karriere & Studiemestering kommer til fakultetet for å holde kurs i studiemestring. Formålet med kurset er å øke motivasjonen og læringsutbyttet. Kurset er gratis og åpent for alle studenter ved MN-fakultetet.

Nyheter

Kikki er årets forskingsformidlar

Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.

Allmøte

Allmøte om Scenario 2030-anbefalinger

Anbefalinger om "organisering av fakultetet fram mot 2030 for å lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder", er på høring. Dekanen inviterer til allmøte for å informere om anbefalingene, og for å få innspill og debatt.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.