Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

På veg 2016

PÅ VEG 2016: Kva er ditt mål med studiet?

I informasjonsveka "PÅ VEG" har vi fokus på karrieremoglegheiter, studievanar og utveksling for å inspirere og hjelpe deg til å sette klare mål for studiane. Vi deler og ut Undervisningsprisen som er studentane sin pris for å premiere gode undervisarar.

Bok

Å lære gjennom konkrete erfaringar

Korleis skal naturfag verta både kjekt og nyttig for elevane? Boka «Erfaringsbasert læring» tar på seg ansvaret.

EnTek-bygget

Slik blir det nye energi- og teknologibygget EnTek

Arkitektgruppen Cubus og Arkitema er utpekt som vinnere av arkitektkonkurransen om nytt teknologibygg på Nygårdshøyden.

Nyhet

Imponert av havforskinga ved UiB

– Marin forsking krevjer samarbeid på tvers, det er både UiB og Noreg gode på. Jonas Gahr Støre besøkte UiB og Havlaboratoriet og fekk eit innblikk i den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.

Internasjonal rangering

Geovitenskap i verdensklasse

For andre året på rad er UiB inne på 40. plass på NTUs rangering over verdens beste universiteter innenfor geovitenskap.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.