Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nye siv.ing-programmer

Disse studieprogrammene gir sivilingeniør-kompetanse:

Bli en vinner på arbeidsmarkedet som framtidens sivilingeniør.

StudievalgTidligere studenter om hva du bør tenke på.

Søknadsfrist: 15. april.

Utdanning

Styrker utdanningssamarbeidet

Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.

Nyheter

Han vert marin direktør for UiB

I mars byrjar Amund Måge som marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.

Nyheter

Fann armfotingen sin stamfar

Forskarar frå Universitetet i Bergen har funne armfotingane sin urgamle forfar, og provar at skalet og busten på skjella har eit mykje eldre opphav enn ein har trudd. Resultata er publiserte i det anerkjente vitskaplege tidsskriftet PNAS.

Valg 2017

Valg våren 2017

Våren 2017 skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021.
Kommunikasjon

Asbjørn og Jens hjelper deg

Vil du nå ut med forskingsresultata dine, rekruttere dei beste studentane eller har noko anna å melde? Ta kontakt med MatNat-fakultetet sine to kommunikasjonsrådgjevarar.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.