Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

Kunnskapsportalen Grind.no

Med kunnskap i tursekken

Bruk grind.no på mobilen neste gang du er ute på tur. Møt redaktørene bak kunnskapsportalen.

Formidling

Kopler foredrag mot ismusikk for å formidle klimaendringer

Kerim Nisancioglu bruker egne erfaringer fra Grønlandsisen og samarbeider med ismusiker for å fortelle om klimaendringer.

Nytt forskningssenter

I dybden på dyphavet

De minst utforska stedene på jordkloden skal undersøkes av UiBs nye forskningssenter.

Forskning

Slik samarbeider MatNat-institutta

Forsking på fakultetet skjer i stor grad innan disiplinar. Ei ny analyse av dei 10 siste åra med innbyrdes samarbeid på fakultetet avdekkar fleire interessante trekk.

Meritteringsordning

Øyvind vil gjerne bli fremragende underviser

MatNat-fakultetet innfører en ny meritteringsordning for å gi undervisning høyere status. Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi søker ordningen.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.