Infosenteret for realfagsstudenter

Adresse: Allegaten 41, Realfagbygget U. etasje
Hovedåpningstider:
Mandag til fredag kl. 10-14.30
E-post: studierettleiar@mnfa.uib.no
Telefon: 55 58 30 30

 

For lærere - Skolelaboratorium for realfag

E-post: post@skolelab.uib.no
Telefon: 55 58 22 27

 

 Relevante lenker for våre studenter:

Følg oss på: 

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen er en veiledet forskerutdanning som omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå samt en opplæringsdel. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.