Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vår forskning og utdanning handler om alt fra å forstå naturen og miljøet rundt oss, til universets og livets byggesteiner og opprinnelse. Våre fagområder dekker matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, geofag og biofag. Fakultetet kjennetegnes særlig av forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Hos oss finner du et internasjonalt fagmiljø, med mange verdensledende forskere. Våre utdanninger gir kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.
 

Nyttig informasjon for studenter

Horisontforedrag 3. mai i Universitetsaulaen

Nikolai Østgaard – Jordiske gammaglimt – atmosfærens mest høyenergetiske foton-fenomen

En ny høyenergi-partikkelakselerator er oppdaget. Det er tre millioner lyn per dag på Jorden. Effekten på atmosfæren er ukjent.

UTDANNING

Disse studiene skryter studentene mest av

Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.

INNOVASJON

Samarbeider for informasjonssikkerhet

Institutt for informatikk samarbeider med Simula Research Laboratory for å øke datasikkerheten i Norge. Samarbeidet materialiserer seg nå i et nytt selskap med navnet Simula@UiB.

Lærerutdanning

UiB starter opp PPU deltid i matematikk og naturfag

Interessert i å bli realfagslærer? Har du en fagutdanning, men ønsker å omskolere deg? Eller underviser du allerede i skolen, men mangler formell pedagogisk kompetanse?

Strategi 2016-2022

Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok 10. desember 2015 en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.