Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EnTek

Vi er vertskap for to av Universitetet i Bergens satsingsområder:

Marin | Klima og energiomstilling

Vi er vertskap for sekretariatet til Norsk marint universitetskonsortium

Husk: Valg til nytt fakultetsstyre 9. mai

Nyheter

Teknologifag i vinden

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Universitetet i Bergen. IKT-fag er årets klare vinner når det gjelder antall søkere. Lektorutdanningene og profesjonsstudiene er også populære valg.

KINA-SAMARBEID

Klima og juss markerte seg på Kina-reise

Under Kunnskapsdepartementets Kina-reise har klima- og jussforskere fra UiB lansert nye tanker for å styrke utdanningssamarbeidet med Kina.

Klima

Dramatiske endringar på fjelltoppane

Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.

GEO OL 2018

-Vi vil vinne GEO OL

-Vi vil reise til Thailand og vinne geo OL, sier de syv elevene fra Hordaland som er i Norgesfinalen til olympiaden i geofag. Over fire dager skal de forberede seg på treningsleir i Bergen

Biovitskap

Parasittologien si framtid

Adele Mennerat sitt store vitskaplege mål er å gi verda meir kunnskap om korleis naturleg utval påverkar parasittar og korleis dei utviklar seg.

Studerer du hos oss? Alt om: Eksamen | Vitnemål | PÅ VEG | Studentkalender 

Trakassering

Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for uakseptabel atferd eller trakassering?

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.