Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

Allmøte - Scenario2030 - for et styrket fakultet

Har du spørsmål eller meninger om Scenario2030?

Hvordan skal fakultet møte sterkere konkurranse og skjerpede krav? Bør vi skille ut den marine virksomheten i et eget fakultet? Organisere instituttene i klynger? Legge ned fakultetsnivået? Slå sammen institutter?

Magne Espedal-forelesningen 2016

The queen of grand challenges

- Modern numerics has many facets, says Barbara Wohlmuth. She is the second to be appointed as Magne S. Espedal Professor.

Forskningsformidling

Slik skriver du bedre

Nye formuleringer og kreative innspill til innganger. En dag på skrivekurs gir ny inspirasjon til formidling for UiB-forskere.

Digital undervisning

- Digitalisering krever kulturendring

Det er ikke gitt at man kan eller bør overføre dagens skriftlige skoleeksamener til et heldigitalt format, fastslår en arbeidsgruppe ved MatNat. - Mye må gjøres, erkjenner prodekan for utdanning, Harald Walderhaug.

Kommunikasjon og formidling

Asbjørn vil hjelpe deg med kommunikasjon

- Jeg kan hjelpe deg med å nå ut med forskning og informasjon, sier MatNat-fakultetets nye kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg. Denne uken startet han i den nyopprettede stillingen.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.