Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ett av seks fakultet ved Universitetet i Bergen, og var sammen med Det historisk-filosofiske fakultet og Det medisinske fakultet med på å grunnlegge universitetet i 1946.

Fakultetet består av 8 institutter som sammen utgjør grunnstammen for forskning og undervisning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofagene.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet satser tungt på tvers av realfagsdisiplinene, og har klima, energi og det marine som hovedfokusområde.

Følg oss på: 

Forskning ved matnat

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har klima, energi og det marine som hovedsatsingsområde.
Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke driver med andre spennende ting innenfor de andre disiplinene, hvor du finner alt fra kodeknekkere til nanoteknologer og insektforskere. Matnat er også, på kryss og tvers av institutt og forskningsområder, koblet til en rekke spennende forskningssentre (venstre).

 

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen er utformet som en veiledet forskerutdanning, og er som regel koblet til en stipendiatstilling ved et institutt. Utdanningen omfatter en opplæringsdel, samt et selvstendig forskningsarbeid som dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.